برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  5 , شماره  15 ; از صفحه 131 تا صفحه 146 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي پايداري اجتماعي محلات شهر جهرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پايداري اجتماعي ناشي از اقداماتي در زمينه موضوعات کليدي که شامل عرصه هاي اجتماعي افراد و جوامع براي ظرفيت سازي و توسعه مهارتها براي رفع نابرابري هاي زيست محيطي و فضايي مي شود. در اين تعريف پايداري اجتماعي با اصولي همچون عدالت و سلامت، با مسائل در حال ظهور در مورد مشارکت، نيازها، سرمايه هاي اجتماعي، اقتصاد، محيط زيست و اخيرا با مفاهيمي مثل شادي، رفاه و کيفيت زندگي در ارتباط است. در اين راستا، تحقيق حاضر به ارزيابي پايداري اجتماعي بين محلات شهر جهرم پرداخته است. روش تحقيق پژوهش، توصيفي–تحليلي است. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و از پيش آزمون با سطح اطمينان 95 درصد 320 نفر محاسبه شد و به صورت سهميه اي و تصادفي بين آنها توزيع گرديد. ضريب همبستگي پيرسون، فرضبات مورد آزمون را مبني بر وجود رابطه معنادار و مستقيم بين متغيرهاي تعلق مکاني، اعتماد اجتماعي، مسووليت پذيري، احساس امنيت، تعامل احتماعي، مشارکت اجتماعي و پايداري اجتماعي در محلات شهر جهرم تاييد مي کند (در مورد تمام متغيرهاي مذکور، sig کمتر از 0.5 مي باشد).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 269
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی