برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مهارت هاي اينترنتي بر مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره متوسطه استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

اين پژوهش، با هدف سنجش ميزان مهارت اينترنتي معلمان دوره متوسطه و تاثير آن بر مهارت هاي حرفه اي آنان انجام شده است. روش تحقيق توصيفي و از نوع زمينه يابي است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه معلمان دوره متوسطه به تعداد 10250 نفر تشکيل داده که از بين آنها 412 نفر با استفاده از جدول کرجسي و مورگان و به روش خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. براي گردآوري اطلاعات، از آزمون تستي چهارگزينه اي حاوي 10 سوال براي سنجش مهارت اينترنتي معلمان استفاده شده است، که ضريب دشواري آن برابر با 0.46 و پرسش نامه اي شامل 20 سوال براي سنجش ميزان مهارت هاي حرفه اي معلمان با ضريب پايايي 0.85 استفاده شده است. داده ها، با استفاده از آزمون t براي دو گروه مستقل و تحليل واريانس يک راهه به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان داد، مهارت اينترنتي و حرفه اي معلمان در حد متوسط مي باشد. هم چنين، آزمون تحليل واريانس و آزمون تعقيبي شفه نشان دادند که هرچه ميزان مهارت اينترنتي معلمان بيشتر باشد، مهارت هاي حرفه اي آنان بهتر است. ميزان مهارت هاي حرفه اي معلمان در مولفه هاي تکنولوژي آموزشي با 73.19 درصد و طراحي آموزشي با 63.35 درصد، روش تدريس با 57.77 درصد و ارزش يابي تحصيلي با 59.70 درصد به ترتيب بيش ترين ميزان مهارت را به خود اختصاص داده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی