4 SID.ir | اثربخشي بازي هاي واجي بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثربخشي بازي هاي واجي بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي بازي هاي واجي بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان صورت گرفت. روش پژوهش آزمايشي و از طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماري پژوهش شامل دانش آموزان پسر نارساخوان سوم ابتدايي شهر اصفهان بود. به منظور انجام اين پژوهش، 30 دانش آموز نارساخوان به شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي، انتخاب و با روش تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده عبارت از آزمون خواندن و نارساخواني (نوري و مرادي، 1384)، و ماتريس هاي هوشي پيش رونده ريون کودکان بود. داده هاي به دست آمده با روش آماري تحليل کواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که ميانگين عملکرد خواندن گروه آزمايش در خرده مقياس هاي خواندن کلمات، زنجيره کلمات، ناميدن تصاوير؛ درک کلمه، حذف آوا، خواندن ناکلمات، نشانه حروف، نشانه مقوله و سرعت خواندن بيشتر از گروه گواه بود (P<0.01). اما بين ميانگين دو گروه در خرده مقياس هاي درک کلمات و کلمات هم قافيه تفاوت معناداري وجود نداشت. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که بازي هاي واجي بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان موثر است و به عنوان يک روش آموزشي و درماني مي توان از آن استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی