برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مولفه هاي هويت بخش محله هاي تاريخي شهر «بافت پيرامون مسجد جامع شهر اصفهان»

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

توسعه پايدار شهري بخش عمده اي از ادبيات برنامه ريزي شهري را به خود اختصاص داده است. از آن جا که شهر زاييده تجميع محله هاي شهري است؛ از اين رو بحث در مورد پايداري محله ها که در قالب هويت محله اي و توسعه حيات مدني مطرح مي گردد، حائز اهميت است. هر شهر مجموعه اي از ارزش هاي مادي و معنوي است که به عنوان سرمايه اي گران بها و اندوخته اي نادر در فضاي کالبدي شکل گرفته است، لذا شناسايي اين ارزش ها و تبديل آن ها به عوامل هويت ساز نيازمند برنامه اي يک پارچه و جامع بر مبناي بستر فرهنگي و تاريخي آن شهر است. اين مقاله حول مولفه کيفيت سيما و منظر و ادراک ساکنان بافت از لايه هاي کالبدي تدوين شده است؛ چرا که سيما و منظر بافت در ايجاد هويت بصري مطلوب نقش مهمي ايفا مي کند. لذا ناهم خواني طراحي ها و ساخت و سازهاي جديد در مجاورت بافت هاي تاريخي علاوه بر ايجاد اختلال در سيماي محله و شهر، موجب بحران هويت در محله مي گردد. هدف پژوهش ارزيابي مولفه هاي هويت بخش محله هاي تاريخي شهر و نمونه مورد بررسي بافت پيرامون مسجد جامع شهر اصفهان است. روش تحقيق، توصيفي - تحليلي و به صورت پيمايشي اجرا شده است. تحليل ارائه شده برمبناي تصوير ذهني 50 نفر از ساکنان محله مورد مطالعه تدوين گرديده است. با استفاده از دو آزمون «نسبت» و «خي دو» و با استفاده از نرم افزار «spss» آماره ها محاسبه و يافته ها تجزيه و تحليل شدند. نتيجه به دست آمده حاکي از آن است که 52 درصد از ساکنان به دو عنصر شاخص محله و 46 درصد از آن ها در تصاوير ذهني به نما اشاره کرده اند؛ بنابراين نظام ارتفاعي در شکل گيري تصوير ذهني نقش بسزايي دارد، لذا بايد از کليه اقداماتي که منجر به کم شدن اهميت آن ها يا محوشدن شان از ديد ناظران و يا آن چه که به مخدوش شدن سيماي محله دامن مي زند، جلوگيري به عمل آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 252
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی