برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 21 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه خودکارآمدي با سبک مديريت کلاس معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز
 
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش بررسي نقش هوش هيجاني و خودکارآمدي برسبک مديريت کلاس درس معلمان تربيت بدني بود. به همين منظور نمونه اي مشتمل بر 250 نفر از جامعه 1700 نفري معلمان تربيت بدني مناطق 22گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به روش نمونه گيري خوشه اي طبقه اي از بين معلمان زن و مرد پنج منطقه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه هاي خودکارآمدي معلمان تربيت بدني (مارتين، 2003)، هوش هيجاني شوت و همکاران (1998)، روش هاي مديريت کلاس معلمان تربيت بدني (مک کورماک، 1997) و اطلاعات دموگرافيک بطور همزمان در مورد افراد نمونه به اجرا درآمد. داده هاي جمع آوري شده براي انجام تجزيه و تحليل با استفاده از نرم افزار SPSS داده پردازي شد که با توجه به سوالات و فرضيات پژوهش، از آزمون هاي رگرسيون چند متغيري براي تعيين قوت پيش بيني مولفه هاي هوش هيجاني و خودکارآمدي در برآورد ابعاد مديريت کلاس و آزمون t براي گروه هاي مستقل زنان و مردان استفاده شد. نتايج اين بررسي نشان داد که هر سه فرضيه پژوهش که در مورد پيش بيني سبک هاي مديريتي حمايتي، اصلاحي و پيشگيرانه معلمان بودند در سطح آماري (p<0.05) مورد تاييد قرار گرفته و متغيرهاي هوش هيجاني و خودکارآمدي از قدرت پيش بيني معتبري براي تبيين سبک مديريتي معلمان تربيت بدني برخوردارند. همچنين بين معلمان زن و مرد در هر سه سبک مديريتي (حمايتي، اصلاحي و پيشگيرانه) تفاوت معناداري وجود نداشت. اما در برخي ابعاد هوش هيجاني و خودکارآمدي تفاوت معنادار مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 264
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی