برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 165 تا صفحه 179 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در ارقام بومي و اصلاح شده برنج در شرايط محيطي گنبد کاووس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهد باهنر کرمان
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه و تعدادي از صفات وابسته به آن، 15 ژنوتيپ برنج (شامل 7 رقم بومي و 8 رقم خارجي) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو محيط بدون تنش (غرقاب) و تنش خشکي پايان فصل در سال زراعي 1389 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه گنبد کاووس مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تفاوت معني داري بين ژنوتيپ ها از نظر کليه ي صفات مورد مطالعه در دو شرايط محيطي وجود داشت، به طوري که ارقام بومي واکنش بهتري در مقابل تنش خشکي نشان دادند. در شرايط غرقاب، بيشترين ميانگين عملکرد متعلق به ژنوتيپ هاي دم سياه و سرخو بود و در شرايط تنش خشکي، رقم گرده بيشترين عملکرد را داشت. بررسي درصد کاهش ميانگين صفات در اثر تنش خشکي نشان داد که بيشترين آسيب ناشي از تنش خشکي، به دليل افزايش تعداد دانه پوک (45.23درصد) بود. وزن صد دانه (0.89) در شرايط بدون تنش (غرقاب) و تعداد دانه پر (0.92) در شرايط تنش خشکي، بالاترين همبستگي مثبت و معني دار را با عملکرد دانه داشتند. نتايج تجزيه عليت نشان داد که صفات مختلفي در توجيه عملکرد دانه در شرايط بدون تنش و تنش خشکي نقش داشتند، به طوري که در شرايط بدون تنش، وزن صد دانه و در شرايط تنش خشکي، تعداد دانه پر داراي بالاترين اثر مستقيم و مثبت بر عملکرد دانه بود. بنابراين، نتايج پژوهش حاضر نشان داد که صفات وزن صد دانه و تعداد دانه پر به عنوان مهم ترين صفات زراعي براي انتخاب ارقام با عملکرد دانه بالا به ترتيب تحت شرايط بدون تنش (غرقاب) و تنش خشکي مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غیاثی اسکویی، م.، و فرحبخش، ح.، و صبوری، ح.، و محمدی نژاد، ق. (1391). اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج در شرایط محیطی گنبد کاووس. تحقیقات غلات, 2(3), 165-179. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=218628Vancouver : کپی

غیاثی اسکویی مهدی، فرحبخش حسن، صبوری حسین، محمدی نژاد قاسم. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج در شرایط محیطی گنبد کاووس. تحقیقات غلات. 1391 [cited 2021May16];2(3):165-179. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=218628IEEE : کپی

غیاثی اسکویی، م.، فرحبخش، ح.، صبوری، ح.، محمدی نژاد، ق.، 1391. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج در شرایط محیطی گنبد کاووس. تحقیقات غلات, [online] 2(3), pp.165-179. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=218628. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 230 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی