برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 227 تا صفحه 237 .
 
عنوان مقاله: 

تغيير پذيري مکاني غلظت کادميم در خاک و بذر گندم زارها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
چکیده: 

عناصر سنگين، به ويژه کادميم، از راه خاک و گياه وارد زنجيره غذايي انسان مي شوند. شناخت مکان ها و محصولات آلوده به اين عنصر، نقش مهمي در کاهش گسترش گزند ناشي از اين آلاينده دارد. با توجه به نقش گندم در زنجيره غذايي انسان، هدف از اين پژوهش تعيين توزيع مکاني غلظت کادميم در خاک مزارع و بذر گندم بود. بدين منظور، در دوره رسيدگي گندم، تعداد 255 مزرعه در کل استان خوزستان (با مساحت حدود 355 هزار هکتار) برداشت شد. نمونه برداري از گندم زارها در شهرستان هاي مختلف به صورت وزني انجام شد. بدين صورت که تعداد نمونه ها در هر شهرستان با توجه به سطح زير کشت و نيز الگوي پراکنش مزارع گندم انتخاب شد. سپس، نمونه برداري مرکب از عمق صفر تا 20 سانتي متري خاک و سنبله گياه صورت گرفت. غلظت کل و قابل عصاره گيري کادميم با DTPA در خاک و نيز غلظت کادميم بذر اندازه گيري شد. همچنين، توزيع مکاني غلظت کادميم در خاک و بذر گندم با استفاده از روش زمين آماري کريجينگ نرمال تعيين شد. نتايج نشان داد که غلظت کادميم کل خاک در 95 درصد نمونه ها بيشتر از 0.8 ميلي گرم در کيلوگرم و غلظت کادميم قابل جذب خاک در 25 درصد نمونه ها بيشتر از 0.1 ميلي گرم در کيلوگرم مي باشد. همچنين، غلظت کادميم موجود در بذر گندم در 95 درصد نمونه ها بيش از 0.2 ميلي گرم در کيلوگرم بذر بدست آمد. مطالعه نيم تغيير نماهاي حاصل نشان داد که مدل کروي بهترين برازش را بر مقادير کادميم خاک و بذر دارد. توزيع مکاني کادميم کل خاک با استفاده از روش کريجينگ نرمال نشان داد مناطق جنوبي و غربي استان، داراي غلظت زيادي از کادميم مي باشند. همچنين توزيع مکاني کادميم قابل جذب در مناطق شرقي و جنوبي استان غلظت هاي بيشتري دارند. پراکنش مکاني کادميم موجود در بذر گندم، زياد بودن غلظت اين عنصر را در مناطق شرقي، غربي و برخي از مناطق جنوبي نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی