برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر آنتي باکتريال ديکلوفناک سديم، ترکيب ديکلوفناک و استرپتومايسين، تري آنتي بيوتيک و کلسيم هيدروکسايد بر روي بيوفيلم انتروکوکوس فکاليس در محيط آگارخوني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده دندانپزشکی، بخش تخصصی اندودانتیکس
 
چکیده: 
سابقه و هدف: مطالعه با هدف تعيين اثرات آنتي باکتريال ديکلوفناک سديم، ترکيب ديکلوفناک و استرپتومايسين، تري آنتي بيوتيک و کلسيم هيدروکسايد بر روي بيوفيلم انتروکوکوس فکاليس انجام شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي- آزمايشگاهي، سوسپانسيون باکتريايي انتروکوک فکاليس در محيط آگار خوني، روي 56 ديسک استريل روي سطح آگار قرار گرفت.ديسک ها در 7 گروه هشت تايي به مدت يک ساعت در برابر ديکلوفناک سديم، استرپتومايسين، تري آنتي بيوتيک، ديکلوفناک سديم-استرپتومايسين، تري آنتي بيوتيک تغيير يافته، کلسيم هيدروکسايد و نرمال سالين در معرض قرار گرفتند. بعد از اين مدت، فعاليت ضدميکروبي داروها از طريق شستشوي ديسک ها به تعداد پنج بار در سالين بافردار قطع شده و واحدهاي تشکيل دهنده کلوني (CFU) باکتري هاي انتروکوک فکاليس باقيمانده در ديسک ها شمارش گرديد و در گروه هاي مختلف با آزمون هاي kruskal wallis و Mann-U-Whitney تجزيه و تحليل شد.يافته ها: تري آنتي بيوتيک و استرپتومايسين، کليه گونه هاي انتروکوک فکاليس را از بين برده و بعد از آنها، تري آنتي بيوتيک تغيير يافته، ديکلوفناک سديم استرپتومايسين، ديکلوفناک سديم و کلسيم هيدروکسايد بيشترين توانايي باکتري کشي را نشان دادند و بين آنها تفاوت معني داري ديده شد. (p<0.004) جايگزيني ديکلوفناک سديم با ماينوسايکلين در ترکيب تري آنتي بيوتيک موجب کاهش معني داري خصوصيات ضدباکتري دارو گرديد. (P<0.002).نتيجه گيري: خصوصيات آنتي باکتريال داروي ضدالتهابي ديکلوفناک سديم در مقايسه با کلسيم هيدروکسايد برعليه بيوفيلم انتروکوک فکاليس به صورت آشکاري بيشتر بوده و مي توان در شرايط کلينيکي آن را جايگزين کلسيم هيدروکسايد نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرسلی اهری، ع.، و خبیری، م.، و طهمورث پور، آ.، و زارع جهرمی، م. (1393). مقایسه اثر آنتی باکتریال دیکلوفناک سدیم, ترکیب دیکلوفناک و استرپتومایسین, تری آنتی بیوتیک و کلسیم هیدروکساید بر روی بیوفیلم انتروکوکوس فکالیس در محیط آگارخونی. تحقیق در علوم دندانپزشکی, 11(1 (پیاپی 39)), 7-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=218414Vancouver : کپی

مرسلی اهری علی، خبیری مسعود، طهمورث پور آرزو، زارع جهرمی مریم. مقایسه اثر آنتی باکتریال دیکلوفناک سدیم, ترکیب دیکلوفناک و استرپتومایسین, تری آنتی بیوتیک و کلسیم هیدروکساید بر روی بیوفیلم انتروکوکوس فکالیس در محیط آگارخونی. تحقیق در علوم دندانپزشکی. 1393 [cited 2022January28];11(1 (پیاپی 39)):7-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=218414IEEE : کپی

مرسلی اهری، ع.، خبیری، م.، طهمورث پور، آ.، زارع جهرمی، م.، 1393. مقایسه اثر آنتی باکتریال دیکلوفناک سدیم, ترکیب دیکلوفناک و استرپتومایسین, تری آنتی بیوتیک و کلسیم هیدروکساید بر روی بیوفیلم انتروکوکوس فکالیس در محیط آگارخونی. تحقیق در علوم دندانپزشکی, [online] 11(1 (پیاپی 39)), pp.7-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=218414. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی