4 SID.ir | بررسي فراواني ژن اگزوتوکسين A و حساسيت روش واکنش زنجيره اي پليمراز در شناسايي سويه هاي سودوموناس آئروژينوزا در زخم سوختگي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني ژن اگزوتوکسين A و حساسيت روش واکنش زنجيره اي پليمراز در شناسايي سويه هاي سودوموناس آئروژينوزا در زخم سوختگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، خیابان شهید فهمیده، روبه روی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سودوموناس آئروژينوزا باکتري گرم منفي و پاتوژن فرصت طلبي است که در تمام محيط ها قدرت زيست داشته و عامل بسياري از عفونت هاي شديد در انسان مانند آندوکارديت، مننژيت، سپتي سمي و عفونت هاي مزمن ريه در بيماران سيستيک فيبروزيس مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني ژن اگزوتوکسين (exotoxin A, ETA) A به عنوان يک فاکتور ويرولانس قوي و تعيين حساسيت روش واکنش زنجيره اي پليمراز در سويه هاي سودوموناس آئروژينوزاهاي جدا شده از بيماران مبتلا به سوختگي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه 170 نمونه (بيوپسي پوست و خون) از بيماران سوختگي درجه دو و سه بستري در بيمارستان بعثت همدان، ايزوله گرديد که 79 سويه کشت مثبت سودوموناس آئروژينوزا را نشان دادند. سپس ژنوم سويه هاي شناخته شده با استفاده از کيت تخليص ژنوم استخراج و شناسايي سودوموناس آئروژينوزا از طريق روش
Polymerase Chain Reaction (PCR) انجام شد. جهت تعيين حساسيت روش PCR، از روش کشت به عنوان روش استاندارد طلايي استفاده شد. DNA سودوموناس آئروژينوزا (ATCC 27853) به عنوان کنترل مثبت لحاظ گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که از 79 سويه سودوموناس آئروژينوزا ايزوله شده از بيماران سوختگي، پنج سويه (6.33%) فاقد ژن
ETA بودند و 74 سويه (93.67%) سودوموناس آئروژينوزا جدا شده داراي ژن ETA بودند که حساسيت آزمايش 94.04% درصد تعيين گرديد.
نتيجه گيري: نتايج حاصله نشان مي دهد که حساسيت روش
PCR با واسطه ژن ETA در شناسايي سويه هاي سودوموناس آئروژينوزا قابل توجه بوده و مي توان از آن به عنوان يک فاکتور موثر با دقت بالا در تشخيص سويه هاي سودوموناس آئروژينوزا استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی