برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر حفاظتي اسيد آسکوربيک بر اختلال يادگيري و حافظه در موش بزرگ صرعي شده توسط اسيد کاينيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: تشنج هاي ناشي از صرع، موجب ايجاد مشکل در روندهاي يادگيري و حافظه مي شود؛ با درنظرگرفتن اثر حفاظتي اسيد آسکوربيک (ويتامين (C، هدف اين تحقيق، بررسي اثر تجويز اين ماده بر نقص حافظه و يادگيري در مدل تجربي صرع لب گيجگاهي موش بزرگ صرعي شده توسط اسيد کاينيک بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، موش هاي صحرايي به چهار گروه کنترل، كنترل مثبت، صرعي و صرعي دريافت كننده اسيد آسکوربيک تقسيم شدند. براي صرعي کردن حيوانات از اسيد کاينيک استفاده شد. اسيد آسکوربيک نيز به ميزان 100 ميلي گرم بر كيلوگرم به صورت داخل صفاقي و از يک هفته پيش از جراحي به حيوان تزريق شد. تاخيرهاي اوليه و در حين عبور در آزمون اجتنابي غيرفعال و درصد رفتار تناوب در ماز Y در پايان کار تعيين شدند.
نتايج: پيش درمان با اسيد آسکوربيک، باعث کاهش معني دار رفتار تشنجي حيوانات در مقايسه با گروه صرعي نشد؛ درخصوص تاخير اوليه نيز، تفاوت معنادار از نظر آماري ميان گروه ها مشاهده نشد، تاخير در حين عبور در گروه صرعي تحت پيش درمان با اسيد آسکوربيک نيز نسبت به گروه صرعي تفاوت معني دار نشان نداد و درصد تناوب در گروه صرعي تحت تيمار با اسيد آسکوربيک به طور معني دار از گروه صرعي بيشتر بود (p<0.05).
نتيجه گيري: پيش تيمار با اسيد آسکوربيک در موش صرعي شده هرچند بر توانايي نگهداري اطلاعات و به يادآوري آنها در آزمون اجتنابي غيرفعال تاثيرندارد، ولي موجب بهبود حافظه فضايي مي شود.


 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی