برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

هسته ارزشيابي هاي خود و راه هاي مقابله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش رگه هاي هسته ارزشيابي هاي خود در شيوه مقابله فرد با موقعيت هاي استرس زا شکل گرفته است. 217 دانشجو (81 مرد، 136 زن) از سه دانشکده دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب شدند و به مقياس هاي هسته ارزشيابي هاي خود (CSEs) شامل مقياس هاي حرمت خود روزنبرگ، مقياس خودکارآمدي تعميم يافته، مقياس نورزگرايي سياهه شخصيت آيسنک، مقياس دروني بودن، افراد قدرتمند و شانس و هم چنين پرسشنامه راه هاي مقابله (WOCQ) پاسخ دادند. نتايج نشان دادند بين سه رگه حرمت خود، خودکارآمدي تعميم يافته و مسند مهارگري با مقابله مساله محور و بين نورزگرايي و مقابله هيجان محور همبستگي مثبت معنادار وجود دارد. جستجوي حمايت اجتماعي نيز با حرمت خود و خودکارآمدي تعميم يافته همبستگي مثبت داشت. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان دادند که حرمت خود، خودکارآمدي تعميم يافته و مسند مهارگري، مقابله مساله محور و نورزگرايي، مقابله هيجان محور را به طور معنادار پيش بيني مي کنند. افزون بر آن، نتايج تحليل رگرسيون آشکار کردند حرمت خود و خودکارآمدي تعميم يافته، مقابله جستجوي حمايت اجتماعي را به طور معنادار پيش بيني مي کنند. با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر مي توان به اين نتيجه دست يافت که شخصيت در مواجهه افراد با عوامل استرس زاي مختلف، روي ارزيابي ها و واکنش هاي آن ها نسبت به موقعيت هاي استرس زا و اثربخشي کوشش هاي مقابله اي تاثير مي گذارد. با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر مي توان به اين نتيجه دست يافت که هسته ارزشيابي هاي خود بر شيوه هاي ارزيابي فرد از موقعيت استرس زا، فراواني مواجهه با عوامل استرس زا و عوامل استرس زاي تجربه شده اثر مي گذارد. به نظر مي رسد هسته ارزشيابي هاي خود در تعيين پاسخ هاي مقابله اي، و رگه ها و مقابله نيز متقابلا در تعيين پيامدها اثرگذار هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی