نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 31 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه فعاليت عضلات اندام تحتاني، لگني، کمري و تنه در طي رخدادهاي مختلف مرحله ايستايي راه رفتن در افراد مبتلا به درد مفصل ساکروايلياک و افراد سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مفصل ساکروايلياک از جمله عناصر مهم در عملکرد طبيعي سيستم عضلاني اسکلتي در طي راه رفتن (Gait) مي باشد و به عنوان يک جاذب شوک در هنگام برخورد پاشنه با زمين و انتقال نيروي عکس العمل زمين از اندام هاي تحتاني به تنه عمل مي کند. ثبات اين مفصل محصول مشارکت عوامل استخواني ٬ ليگاماني و عضلاني است که اين عضلات، ارکتور اسپاين توراسيک، گلوتئوس ماکزيموس، دو سر راني، لاتيسيموس دورسي و مالتي فيدوس کمري مي باشند که ميزان فعاليت اين عضلات در انتقال نيرو در اين مفصل مهم مي باشد. بنظر مي رسد که عملکرد عضلات مذکور در بيماران دچار درد ساکروايلياک مختل مي شود. لذا هدف از اين مطالعه، مقايسه فعاليت عضلات نامبرده شده بين دو گروه سالم و داراي درد ساکروايلياک در طي رخدادهاي مختلف مرحله ايستايي راه رفتن در طي سرعت راحت و آهسته راه رفتن مي باشد. روش بررسي: 13 فرد داراي درد ساکروايلياک (12 زن، 1 مرد) و 13 فرد سالم (11 زن، 2 مرد) در اين مطالعه شرکت کردند. ميزان فعاليت عضلات بر اساس شاخص مجذور ميانگين ريشه ( RMS:Root Mean Square) با استفاده از دستگاه Datalink ثبت شد و بر اساس فعاليت عضله در طي يک دوره 500 ميلي ثانيه اي استراحت تحت عنوان Baseline Correction، نرمال شد. يافته ها: تفاوت معني داري بين دو گروه در ميزان فعاليت عضلاني بر اساس شاخص مجذور ميانگين ريشه در طي رخدادهاي مختلف مرحله ايستايي وجود دارد (P=0.006) اما تاثير سرعت بر RMS عضلات مورد مطالعه در دو گروه، معني دار نبوده است (P=0.37). از نظر RMS بين عضلات مختلف مورد مطالعه در آزمون در طي سرعت آهسته و در هر يک از دو گروه در طي رخدادهاي مختلف مرحله ايستايي، تفاوت معنا داري ديده شد (P=0.003) اما در طي سرعت راحت، تفاوت معنا دار نشد (p=0.14). نتيجه گيري: افراد داراي درد ساکروايلياک در طي هر دو سرعت راحت و آهسته راه رفتن، ميزان فعاليت عضلاني بيشتري در طي مراحل مختلف نسبت به گروه کنترل نشان مي دهند که مي تواند به عنوان يک استراتژي جبراني در جهت کنترل حرکات تنه بطور موثر، تامين ثبات کافي و انتقال کارآمد نيرو به ناحيه کمري در نظر گرفته شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمودی، ر.، و باقری، ح.، و هادیان، م.، و طالبیان، س.، و ابراهیمی، ا.، و صنوبری، م. (1393). مقایسه فعالیت عضلات اندام تحتانی, لگنی, کمری و تنه در طی رخدادهای مختلف مرحله ایستایی راه رفتن در افراد مبتلا به درد مفصل ساکروایلیاک و افراد سالم. توانبخشی نوین (journal of MODERN REHABILITATION), 8(2), 31-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=217738Vancouver : کپی

محمودی رحیمه، باقری حسین، هادیان محمدرضا، طالبیان سعید، ابراهیمی اسماعیل، صنوبری مریم. مقایسه فعالیت عضلات اندام تحتانی, لگنی, کمری و تنه در طی رخدادهای مختلف مرحله ایستایی راه رفتن در افراد مبتلا به درد مفصل ساکروایلیاک و افراد سالم. توانبخشی نوین (journal of MODERN REHABILITATION). 1393 [cited 2022May17];8(2):31-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=217738IEEE : کپی

محمودی، ر.، باقری، ح.، هادیان، م.، طالبیان، س.، ابراهیمی، ا.، صنوبری، م.، 1393. مقایسه فعالیت عضلات اندام تحتانی, لگنی, کمری و تنه در طی رخدادهای مختلف مرحله ایستایی راه رفتن در افراد مبتلا به درد مفصل ساکروایلیاک و افراد سالم. توانبخشی نوین (journal of MODERN REHABILITATION), [online] 8(2), pp.31-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=217738. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 253 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی