برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل مرتبط با تداوم تغذيه کودکان با شير مادر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی
 
چکیده: 
مقدمه: شير مادر بهترين انتخاب براي تغذيه شيرخواران است. اگر چه شروع تغذيه در غالب موارد با شير مادر انجام مي گيرد اما ادامه شيردهي در مواردي ناديده گرفته مي شود. در اين زمينه شناسايي عوامل مرتبط با تداوم شيردهي مادران حائز اهميت مي باشد.هدف: هدف اين مطالعه، تعيين عوامل مرتبط با تداوم تغذيه با شير مادر در کودکان بستري مي باشد.روش کار: اين مطالعه توصيفي - مقطعي بوده و گروه هدف آن 470 نفر از مادران داراي کودک زير 2 سال مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني 17 شهريور رشت مي باشد، جمع آوري اطلاعات به مدت 4 ماه از اول آبان تا پايان بهمن سال 1391 به طول انجاميد. ابزار گردآوري داده ها در اين مطالعه پرسشنامه اي مشتمل بر سه بخش که شامل اطلاعات فردي - اجتماعي مادر و کودک، عوامل مرتبط با تداوم شيردهي و بخش سوم، پرسشنامه نگرش مادران در مورد شيردهي مي باشد. اين سه پرسشنامه محقق ساخته بوده و اطلاعات پس از جمع آوري و با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي (کاي دو، فيشر وANOVA ) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و جهت برآورد ضرايب اثرات و شانس نسبي از روش رگرسيون لوجستيک چندگانه، بهره گرفته شد.نتايج: يافته ها نشان داد اکثريت واحدها (%57.6) شيردهي را حتي بعد از شش ماهگي ادامه داده اند. اما 42.4 درصد آن ها کمتر از شش ماه به شيردهي اقدام نمودند. در مادراني که شير دهي را بعد از 6 ماهگي نوزاد ادامه داده اند بين مدت تغذيه با شيرمادر با نارس به دنيا آمدن کودک (p<0.003)، اشتغال مادر بيرون از منزل (p<0.014)، ناکافي بودن شير مادر (p<0.001)، امتناع کودک از تغذيه با شير مادر (p<0.005)، مصرف قرص هاي ضدبارداري (p<0.001)، مصرف شير خشک (p<0.001)، نگرش مادر نسبت به شيردهي (p<0.008) ارتباط آماري معني داري وجود داشت.بحث و نتيجه گيري: مهمترين عوامل در عدم تداوم تغذيه با شير مادر، مربوط به باور غلط مادران نسبت به نشانه هاي کفايت شير مادر و مصرف قرص هاي ضدبارداري مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری اصل، م.، و فداکارسوقه، ر.، و قوی، آ.، و احمدشعربافی، م. (1393). عوامل مرتبط با تداوم تغذیه کودکان با شیر مادر. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 24(72), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=217397Vancouver : کپی

جعفری اصل معصومه، فداکارسوقه ریحانه، قوی آرزو، احمدشعربافی منیره. عوامل مرتبط با تداوم تغذیه کودکان با شیر مادر. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1393 [cited 2021December02];24(72):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=217397IEEE : کپی

جعفری اصل، م.، فداکارسوقه، ر.، قوی، آ.، احمدشعربافی، م.، 1393. عوامل مرتبط با تداوم تغذیه کودکان با شیر مادر. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 24(72), pp.1-8. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=217397. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 438 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی