برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  28 , شماره  4 (پياپي 45) ; از صفحه 755 تا صفحه 762 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و مقايسه ترکيب هاي فنولي موجود در مواد استخراجي چوب اقاقيا و ليلکي با استفاده از فنون کروماتوگرافي گازي و طيف سنجي جرمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس
 
چکیده: 

ليلکي و اقاقيا از گونه هاي موجود در جنگل هاي کشور هستند که چوب بسيار بادوامي دارند. براي شناسايي ترکيبات موجود در چوب اين گونه ها، در اين تحقيق سه ديسک از هر گونه به صورت تصادفي از منطقه جنگلداري نوشهر انتخاب گرديد. براي تهيه نمونه هاي آزموني همگن، از هر ديسک طبق آزمون هاي استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهيه و بعد آردها با هم مخلوط شدند. مواد استخراجي توسط استن از آرد چوب ها جداسازي و به منظور آناليز از دستگاه GC-MS استفاده گرديد. شناسايي مواد با توجه به دياگرام زمان بازداري، محاسبه ضريب کواتز و جدول آدامز انجام شد. نتايج نشان دادند که در مواد استخراجي محلول در استن چوب اقاقيا حدود 150 ترکيب وجود داشت که رزورسينول (%19.74)، 1 و 2-بنزن دي ال (%6.92)، 9-اکتا دکانوئيک اسيد (%3.55)، گاما- سيتوسترول (%2.77) و گاما- ترپن (%0.22) از مهمترين ترکيبات بودند. در مواد استخراجي محلول در استن چوب ليلکي 37 ترکيب شناسايي شد که 1 و 2-بنزن دي کربوکسيليک اسيد (%90.38)، رزورسينول (%1.07)، جيبرلين (%0.14) A3 و فنل (%0.09) به عنوان مهمترين ترکيبات بودند. همچنين دو ترکيب 1 و 2-بنزن دي کربوکسيليک اسيد و رزورسينول بين چوب دو گونه مشترک هستند. به نظر مي رسد مقادير بالاي رزورسينول (%19.74) در اقاقيا و 1 و 2-بنزن دي کربوکسيليک اسيد (%90.38) در ليلکي از عوامل مهمي در دوام و مصرف اين چوب ها باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی