برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات باليني انواع سورفکتانت در درمان ديسترس تنفسي نوزادان نارس بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادن شهرستان سبزوار در سال هاي 1388-89

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديسترس تنفسي نوزاد، از علت هاي اصلي مرگ و مير نوزادان نارس به شمار مي رود. يکي از درمان هاي استاندارد آن، سورفاکتانت است. مطالعه حاضر، با هدف مقايسه اثرات باليني انواع سورفکتانت در درمان ديسترس تنفسي نوزادان نارس بستري شده در بخش NICU شهرستان سبزوار انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي بر روي نوزادان نارس بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان برادران شهيد مبيني سبزوار در طي دوره زماني 1388 و 1389 انجام شد. نمونه گيري به روش آسان در دسترس با حجم نمونه 115 نفر در سطح اطمينان 95% صورت گرفت. شرط ورود به مطالعه، نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسي در دوره ي زماني 1388-89 با سن حاملگي 26 تا 37 هفته بود که تحت درمان ناجي
(RESCUE)  با سورفاکتانت قرار گرفته بودند. معيارهاي خروج از مطالعه، نوزادان با آپگار دقيقه 5 کمتر از 7 و يا مبتلا به ناهنجاري مادرزادي عمده و يا دريافت استروئيد توسط مادر قبل از زايمان بود. اطلاعات، با استفاده از چک ليست بررسي اثرات باليني انواع سورفکتانت در درمان ديسترس تنفسي نوزادان نارس جمع آوري شد. چک ليست با استفاده از روايي محتوايي و پايايي توافق مشاهده گرها تاييد شد (r=0.9) جهت آناليز داده ها، از نرم افزار آماري SPSS نسخه 20 و آمار توصيفي و آزمون هاي ناپارامتري آناليز واريانس و مقايسات چندگانه، کروسکال واليس، و کاي دو استفاده شد.
يافته ها: 41 نوزاد در گروه با وزن هنگام تولد کمتر از 1500 گرم، و 74 نوزاد در گروه با وزن هنگام تولد بيش از 1500 گرم قرارگرفتند. بر اساس آزمون هاي آماري، در نوزادان زير 1500 گرم، مدت زمان انتوباسيون نوزاداني که نيوفکتانت گرفته بودند، با تفاوت آماري معناداري نسبت به دو داروي ديگر، بيشتربود (
p=0.01) مدت دريافت CPAP در گروه کوروسورف، نسبت به سورونتا و نيوفکتانت، با تفاوت آماري معناداري، بيشتر بود. مدت زمان لازم براي شروع تغذيه در نوزاداني که سورونتا دريافت کرده بودند، کمتر از نوزاداني بود که نيوفکتانت دريافت کرده بودند. در نوزادان با وزن کمتر از 1500 گرم، هيچ کدام از متغيرها، اختلاف آماري معناداري در سه گروه دريافت کننده سورفاکتانت نداشتند.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر نشان مي دهد که از بين سه نوع سورفاکتانت دريافتي توسط نوزادان، سورونتا داراي کارايي بهتري نسبت به دو داروي ديگر (کوروسورف و نيوفاکتانت) مي باشد. ليکن با توجه به اهميت به کارگيري اين دارو و نتايج متفاوت مطالعات انجام شده، انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هاشمیان نژاد، ن.، و الداغی، م.، و وفایی فرد، ع.، و رخشانی، م.، و حسینی، ب. (1392). مقایسه اثرات بالینی انواع سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادن شهرستان سبزوار در سال های 1388-89. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), 20(5 (ویژه نامه)), 738-746. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216752Vancouver : کپی

هاشمیان نژاد نسرین، الداغی میترا، وفایی فرد عصمت، رخشانی محمدحسن، حسینی بی بی لیلا. مقایسه اثرات بالینی انواع سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادن شهرستان سبزوار در سال های 1388-89. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). 1392 [cited 2021October24];20(5 (ویژه نامه)):738-746. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216752IEEE : کپی

هاشمیان نژاد، ن.، الداغی، م.، وفایی فرد، ع.، رخشانی، م.، حسینی، ب.، 1392. مقایسه اثرات بالینی انواع سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادن شهرستان سبزوار در سال های 1388-89. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), [online] 20(5 (ویژه نامه)), pp.738-746. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216752. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی