برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مشخصات فردي، سابقه فاميلي و گروه خوني زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر سبزوار سال 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سرطان پستان شايع ترين سرطان زنان در دنياست. ميزان بروز و مرگ و مير اين بيماري در جوامع مختلف متفاوت است .عواملي مانند سن،جنس،نژاد،،طبقه اجتماعي-اقتصادي،وضعيت تاهل، موقعيت جغرافيايي و سبک زندگي در اين گوناگوني موثرند. بنابراين بسيار مهم است که درک بهتري از عوامل زمينه ساز و تشديد کننده بروز بيماري داشته باشيم. با اين هدف مطالعه حاضر جهت بررسي مشخصات فردي،سابقه فاميلي و گروه خوني زنان مبتلا به سرطان پستان شهرستان سبزوار انجام گرديده است.
مواد و روش ها: در يک مطالعه مقطعي 218 زن بالاي 20 سال مبتلا به سرطان پستان از سال 1380 تا پايان سال 1389 با روش سرشماري توسط رابطين بهداشتي در شهرستان سبزوار شناسايي شدند .ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه اي بوده که روايي وپايايي آن از طريق روايي صوري و محتوا و پايايي آن با آزمون مجدد، بررسي و سپس با روش مصاحبه تکميل گرديد. داده هاي گردآوري شده با نرم افزار spss مورد بررسي و از آمار توصيفي جهت محاسبه شاخص ها و تهيه جداول فراواني و نمودارها استفاده شد.
يافته ها: از مجموع 218 نفر،125 نفر (57.3 درصد) در قيد حيات بودند. ميانگين سني کل افراد تحت مطالعه 52.85 با انحراف معيار 12.87 که حداکثر سن 86 و حداقل 26 سال بود ه است. از ميان 124 نفر از افراد زنده، 21 درصد سابقه سرطان پستان در فاميل را ذکر کردند که در صورت ابتلا فاميل درجه يک به سرطان پستان، شانس ابتلا به سرطان بيش از ساير موارد (46.1 درصد) مي باشد . بيشترين فراواني گروه خوني در بين واحدهاي پژوهش،گروه خوني O (37.6 درصد) و کمترين فراواني مربوط به گروه خوني AB+ (37.6) بود.
نتيجه گيري: سابقه فاميلي مثبت و گروه خوني O به عنوان ريسک فاکتور جهت ابتلا زنان به سرطان پستان در شهرستان سبزوار مطرح است. سن بروز پايين تر از سن جهاني است بنابراين بايد اين موارد در بر نامه ريزي ها مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی