برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  3 , شماره  10 ; از صفحه 131 تا صفحه 146 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ساده و چندگانه بين سبك هاي تفكر و انگيزه پيشرفت دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور مازندران، واحد بندپی
 
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش بررسي رابطه ساده و چندگانه بين سبك هاي تفكر و انگيزه پيشرفت دانشجويان بود.
روش: روش پژوهش به کار رفته در اين تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود. نمونه تحقيق شامل 230 نفر از دانشجويان پسر دانشگاه مازندران بودند. براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي استفاده شد. براي سنجش متغيرهاي مورد نظر از آزمون سبك هاي تفكر استرنبرگ و واگنر و پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمانز
(AMQ) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد كه بين سبك هاي تفكر قانوني، قضايي، كلي، جزئي، آزاد انديش، سلسله مراتبي، سلطنتي، آنارشيستي و دروني با انگيزه پيشرفت رابطه مثبت معنادار و بين سبك هاي تفكر اجرايي، محافظه كار و بيروني با انگيزه پيشرفت رابطه منفي معناداري وجود دارد. همچنين بين سبك تفكر آليگارشيستي و انگيزه پيشرفت رابطه معناداري مشاهده نشد. علاوه بر اين نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد كه ضريب همبستگي چندگانه بين سبك هاي تفكر و انگيزه پيشرفت
MR=0.60 مي باشد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد كه سبك هاي تفكر در مجموع 36 درصد از واريانس انگيزه پيشرفت را تبيين مي كنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی