برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 131 تا صفحه 148 .
 
عنوان مقاله: 

جداسازي و شناسايي باکتري هاي اسيدلاکتيک از چال در استان گلستان (مقاله كوتاه علمي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

باکتري هاي اسيدلاکتيک از 9 نمونه شير تخميري شتر، چال، جمع آوري شده از مناطق روستايي و سوپرمارکت ها بر اساس خصوصيات موفولوژيکي و فيزيولوژيکي شناسايي شدند.نتايج نشان داد که pH نمونه ها بين 3.8 تا 4.5 قرار داشت. 93 عدد باکتري اسيدلاکتيک از نمونه ها شناسايي شدند که شامل 64 عدد Bacillus ( 68.8درصد)، 8 عدد کوکسي (8.6 درصد)، 11 عدد Coccobacillus (11.83 درصد)، 2 عددStreptococcus  (2.15 درصد) و 8 عدد تتراد (8.6 درصد) بودند. در بين لاکتوباسيلوسها، Lactobacillus plantarum (13 درصد) و در بين اشکال کوکسي، گونه هاي مختلفLeuconostoc  (13 درصد) غالب بودند. همه جدايه ها به جز Lactobacillus kefir Lactobacillus viridescens, و Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus گالاکتوز را تخمير کردند. نتايج نشان داد همه جدايه ها در 37 درجه سانتي گراد به صورت هوازي رشد کردند و فقط گونه هاي شناسايي شده به عنوان Leuconostoc mesenteroides sub sp. cremoris و Leuconostoc paramesenteroides قادر به رشد در 30 درجه سانتي گراد نبودند. هيچ يک از جدايه ها قادر به تخمير گليسرول نبودند. در بين همه جدايه ها فقط Lactobacillus helveticus و Leuconostoc mesenteroides قادر به رشد در حضور 2 درصد کلريد سديم نبودند. بعضي از باکتري هاي اسيدلاکتيک جدا شده از چال مانند Lactobacillus fermentum، Lactobacillus reuteri، Streptococcus thermophilus، Lactobacillus helveticus، Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus، Lactobacillus plantarum، Lactobacillus hilgardii، Lactobacillus casei subsp. Paracesei، Lactobacillus casei subsp rhamnosus، Lactobacillus curvatus، Lactobacillus brevis، Lactobacillus delbrueckii subsp. Delbrueckii، Lactobacillus acidophilus، Lactobacillus gasseri در گروه باکتري هاي پروبيوتيک طبقه بندي شده اند و نتايج اين مطالعه نشان داد کهچال حاوي اين باکتري هاي مفيد است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی