نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 43 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين نگرش به ايمني با رفتارهاي مخاطره آميز در رانندگي در رانندگان تاکسي داخل شهر اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، خیابان جهاد، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 
چکیده: 
زمينه و هدف:هر سال هزاران نفر در ايران جان خود را در اثر حوادث رانندگي از دست مي دهند، به طوريکه ايران جزء کشورهاي رتبه بالا در زمينه حوادث مي باشد. يکي از عوامل موثر در اين زمينه نگرش رانندگان نسبت به مسائل ايمني در رانندگي مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي همبستگي بين نگرش به ايمني و رفتارهاي مخاطره آميز مي باشد.روش بررسي:اين مطالعه از نوع مقطعي مي باشد. جامعه مورد مطالعه رانندگان تاکسي شاغل در شهرستان اروميه مي باشد.با استفاده ازروش نمونه گيري سيستماتيک 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که 192 نفر به عنوان گروه مورد و 192 نفر به عنوان گروه شاهد بود. گروه مورد از ميان افرادي انتخاب شد که در 3 سال گذشته سابقه حادثه رانندگي دارند و گروه شاهد از افرادي بود سابقه حادثه رانندگي را ندارند. ابزار جمع آورى اطلاعات پرسشنامه است. اين پرسشنامه از 3 بخش: 1- مشخصات دموگرافيک 2- نگرش به ايمني 3- رفتار هاي مخاطره آميز تشکيل شده است. براي آناليز آماري از نرم افزار SPSS 16 و آزمون همبستگي پيرسون، من – ويتني و کروسکال- واليس استفاده شد.يافته ها:نتايج نشان داد در هر سه حيطه نگرش به ايمني در رانندگي با حيطه هاي ابراز وجود و رانندگي با سرعت زياد و رفتارهاي مخاطره آميز همبستگي معني داري وجود داشت (p=0.001). هر سه حيطه نگرش به ايمني در رانندگي با حيطه نقض قوانين و رفتارهاي مخاطره آميز ارتباط معني داري يافت نشد (p>0.05) بين ميزان تحصيلات و رفتارهاي مخاطره آميز از لحاظ آماري ارتباط معني داري يافت نشد (p>0.05). همچنين بين سن، وضعيت تاهل، سابقه حادثه، سابقه رانندگي و ساعات رانندگي در هفته با نگرش به ايمني در رانندگي همبستگي معني داري يافت نشد (p>0.05).نتيجه گيري:نگرش به ايمني بر رفتارهاي مخاطره آميز رانندگان تاثير دارد، بنابرين با توجه به آمار بالاي حوادث در کشورمان، ضروري است برنامه هاي آموزشي در مورد مسائل ايمني براي رانندگان گذاشته شود تا نگرش رانندگان در مورد مسائل ايمني بهتر شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خلفی، ع.، و محمدیان، ی.، و ملک پور، ف.، و ملک پور، ع.، و سرفراز، د.، و زینل زاده، م. (1392). رابطه بین نگرش به ایمنی با رفتارهای مخاطره آمیز در رانندگی در رانندگان تاکسی داخل شهر ارومیه. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 1(3), 43-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216525Vancouver : کپی

خلفی علی، محمدیان یوسف، ملک پور فاطمه، ملک پور علیرضا، سرفراز داریوش، زینل زاده مینا. رابطه بین نگرش به ایمنی با رفتارهای مخاطره آمیز در رانندگی در رانندگان تاکسی داخل شهر ارومیه. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1392 [cited 2022August13];1(3):43-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216525IEEE : کپی

خلفی، ع.، محمدیان، ی.، ملک پور، ف.، ملک پور، ع.، سرفراز، د.، زینل زاده، م.، 1392. رابطه بین نگرش به ایمنی با رفتارهای مخاطره آمیز در رانندگی در رانندگان تاکسی داخل شهر ارومیه. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 1(3), pp.43-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216525. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 365 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی