برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 23 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط آگاهي، منافع درک شده و موانع درک شده دانش آموزان با رفتار آنها در زمينه مصرف صبحانه و ميان وعده در مدارس ابتدايي شهر تربت حيدريه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: رشد و تکامل مطلوب کودکان در گرو تغذيه صحيح و عادات غذايي مناسب است. اگر تغذيه کودک مناسب و برنامه غذايي وي مطلوب باشد، سلامتي کودک تامين مي شود. توجه به تغذيه کودکان از اين جهت حائز اهميت است که حساس ترين و آسيب پذيرترين گروه اجتماع را در مقابل سوء تغذيه و کمبود غذا تشکيل مي دهند. اين مطالعه جهت تعيين سطح دانش و منافع درک شده و موانع درک شده دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تربت حيدريه در رابطه با مصرف صبحانه و ميان وعده در سال تحصيلي 92 انجام گرفته است.روش بررسي: در اين تحقيق نيمه تجربي 180 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تربت حيدريه وارد مطالعه شدند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بود که روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده با کمک نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه، تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها:در اين مطالعه 45.6 درصد دانش آموزان و 25.5 درصد آنها تقريبا هر روز صبحانه مصرف مي کردند. نتيجه آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که بين آگاهي و رفتار دانش آموزان رابطه همبستگي متوسط و مثبت و بين موانع درک شده و رفتار رابطه همبستگي مثبت وجود دارد ولي اين رابطه بين منافع درک شده و رفتار مشاهده نشد.نتيجه گيري:با توجه به اهميت دوران کودکي در پيشرفت، تکامل و سلامت کودک، آموزش هاي مناسب و گسترده تر، ضامن نسلي سالم و کارآمد خواهد بود. و با عنايت به پايين بودن درصد دانش آموزاني که در اين مطالعه هر روز صبحانه و ميان وعده مصرف مي کردند، استفاده از برنامه هاي آموزشي مدون بر اساس مدلهاي تغيير رفتار که باعث ارتقاء رفتارهاي تغذيه اي در دانش آموزان شود ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علیزاده سیوکی، ه.، و حشمتی، ه.، و خادمی، س.، و شماعیان رضوی، ن.، و خلفی، ع. (1392). ارتباط آگاهی, منافع درک شده و موانع درک شده دانش آموزان با رفتار آنها در زمینه مصرف صبحانه و میان وعده در مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 1(3), 23-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216520Vancouver : کپی

علیزاده سیوکی هادی، حشمتی هاشم، خادمی سیدحسین، شماعیان رضوی نازنین، خلفی علی. ارتباط آگاهی, منافع درک شده و موانع درک شده دانش آموزان با رفتار آنها در زمینه مصرف صبحانه و میان وعده در مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1392 [cited 2022January18];1(3):23-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216520IEEE : کپی

علیزاده سیوکی، ه.، حشمتی، ه.، خادمی، س.، شماعیان رضوی، ن.، خلفی، ع.، 1392. ارتباط آگاهی, منافع درک شده و موانع درک شده دانش آموزان با رفتار آنها در زمینه مصرف صبحانه و میان وعده در مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 1(3), pp.23-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216520. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی