برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  20 , شماره  4 ; از صفحه 563 تا صفحه 572 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات حاد دو جلسه ورزش در آب با حجم هاي مختلف بر آديپونکتين و مقاومت انسوليني در زنان ديابتي نوع دو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آديپونکتين آديپوسايتوکيني است که در مقاومت به انسولين و ديابت نقش دارد. هدف تحقيق حاضر مقايسه اثرات دو جلسه متفاوت ورزش در آب بر آديپونکتين و مقاومت انسوليني در زنان ديابتي نوع دو بود.
مواد و روش ها: در يک مطالعه تجربي با طرح تحقيق متقاطع هشت زن ديابتي نوع دو (سن 56.6±4.9 سال) به طور تصادفي در سه گروه کنترل، تمرين (يک) با حجم پايين (50-45 دقيقه) و تمرين (دو) با حجم متوسط (70-65 دقيقه) قرار گرفتند. خون گيري بلافاصله و 24 ساعت بعد از تمرين انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يک طرفه با اندازه گيري مکرر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (p<0.05).
يافته ها: بلافاصله و 24 ساعت پس از تمرين، در غلظت آديپونکتين بين سه گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد (به ترتيب p=0.70 و p=0.97) افزايش انسولين بلافاصله پس از تمرين در گروه هاي تمريني در مقايسه با گروه کنترل به طور معناداري کمتر بود (p=0.013). 24 ساعت پس از تمرين انسولين در گروه يک در مقايسه با گروه دو کاهش معنادار بيشتري داشت (p<0.042) بلافاصله پس از تمرين افزايش معنادار بيشتري در گلوکز در گروه يک در مقايسه با گروه دو مشاهده شد (p<0.02)24. ساعت پس از تمرين تفاوت معناداري بين سه گروه در گلوکز وجود نداشت (p=0.88) شاخص HOMA-IR در دو گروه تمريني بلافاصله پس از تمرين به طور معناداري نسبت به گروه کنترل افزايش کمتري نشان داد (p<0.01) در 24 ساعت پس از تمرين تفاوت معناداري در شاخص HOMA-IR بين گروه ها وجود نداشت (p=0.06).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که يک جلسه ورزش کوتاه مدت در آب مقاومت به انسولين را بدون ايجاد تغييرات معنادار در آديپونکتين کاهش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 215
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی