برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  21 , شماره  1 ; از صفحه 216 تا صفحه 227 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمان گروهي فراشناختي در بهبود افسردگي، باورهاي فراشناختي و پاسخ هاي نشخواري بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ارتباط فراشناخت ها با علايم افسردگي طي دهه هاي گذشته به اثبات رسيده است. اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي درمان گروهي فراشناختي (GMCT) بر افسردگي، باورهاي فراشناختي و پاسخ هاي نشخواري بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي (MDD) انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع آزمايشي طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماري شامل تمام بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي مراجعه كننده و ارجاع شده به كلينيك هاي روانشناسي رهياب، آستان قدس و بيمارستان ابن سينا شهر مشهد سال 1392 بود. از بين اين بيماران، 24 نفر به روش نمونه گيري مبتني بر هدف و در دسترس انتخاب و به طور تصادفي به يكي از دو گروه درمان فراشناختي و كنترل اختصاص يافتند. تمام بيماران گروه مداخله به مدت 8 هفته مورد درمان قرار گرفتند و بيماران گروه كنترل درماني دريافت نكردند. آزمودني ها پرسش-نامه هاي افسردگي بك- ويرايش دوم
(BDI-II)، فراشناخت-30 سووالي(MCQ-30) و مقياس پاسخ هاي نشخواري (RRS) را قبل از جلسه اول درمان و در پايان درمان تكميل كردند. داده ها با محاسبه درصد بهبودي و آزمون تحليل كواريانس چند متغيري (MANCOVA) تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد درمان تغييرات قابل توجهي در نمرات آزمودني هاي گروه مداخله در مقايسه با گروه كنترل در علايم افسردگي، باورهاي فراشناختي و پاسخ هاي نشخواري ايجاد كرد و موجب بهبودي در علايم همه بيماران شد (0.001
P<). ميانگين درصد بهبودي گروه مداخله براي افسردگي 0.35، براي پاسخ هاي نشخواري 0.49 و بيشترين ميانگين درصد بهبودي در خرده مقياس هاي پرسش نامه فراشناخت-30 مربوط به خرده-مقياس باورهاي فراشناختي مثبت (0.49) و كم ترين ميانگين مربوط به خرده مقياس اطمينان شناختي (0.13) بود.
نتيجه گيري: درمان گروهي فراشناختي در بهبود افسردگي، باورهاي فراشناختي و پاسخ هاي نشخواري بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي موثر است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی