برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي اثرات دود سيگار و قليان بر سطح سرمي FSH, LH، پروژسترون و استراديول در موش هاي صحرايي ماده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیولوژی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: برخي مطالعات ارتباط بين مصرف دخانيات و سطح سرمي هورمون هاي جنسي را نشان داده اند. اين مطالعه به بررسي مقايسه اي اثرات دود سيگار و قليان بر سطح سرمي LH، FSH، پروژسترون و استراديول در موش هاي صحرائي ماده پرداخته است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي - آزمايشگاهي، موش هاي صحرايي ماده نژاد ويستار به صورت تصادفي به گروه هاي 10 سري شاهد، دريافت کننده دود سيگار و دريافت کننده دود قليان تقسيم بندي شدند. نمونه ها به مدت 100 دقيقه در روز در مواجهه با دود سيگار يا قليان قرار گرفتند. پس از 6 هفته، خون گيري انجام گرفت و پس از تهيه سرم، سطح هورمون هاي
LH، FSH، استراديول و پروژسترون به روش راديوايمونواسي اندازه گيري شد.
نتايج: سطح سرمي هورمون هاي
LH و FSH در موش هاي دريافت کننده دود سيگار و دود قليان نسبت به گروه شاهد، دچار تغيير معني داري نشد. هرچند، سطح سرمي هورمون هاي پروژسترون و استراديول در موش هاي دريافت کننده دود سيگار و سطح سرمي پروژسترون در موش هاي دريافت کننده دود قليان نسبت به گروه شاهد به طور معني داري کاهش يافت (P<0.001).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد مواجهه با دود سيگار نسبت به مواجهه با دود قليان، اثر مهاري بيشتري بر سيستم توليدمثلي ماده داشته و برخلاف دود قليان که تنها سبب کاهش سطح سرمي هورمون پروژسترون شده است، دود سيگار موجب کاهش سطح سرمي هر دو هورمون استراديول و پروژسترون گرديده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی