برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  13 , شماره  44 ; از صفحه 19 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني اثرات اجراي سناريوهاي مديريت پوشش گياهي و فعاليت مديريتي بر ساختار اکولوژيک سيماي سرزمين در آبخيز چهل چاي استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

فهم و درک اجزا، ساختار و فرايندهاي طبيعي جاري در آبخيز در پيشبيني نتايج مخرب و يا مفيد فعاليتهاي انجام شده توسط مردم در آبخيز اهميت فراواني دارد. براي کميکردن وضعيت سيمايسرزمين و تعيين اثرات اکولوژيک دخالت انسان در محيط ميتوان از شاخص هاي سيماي سرزمين استفاده نمود. اين مقاله به عنوان بخشي از يک تحقيق گستردهتر ميباشد که به منظور نيل به اهداف مديريت يکپارچه آبخيز چهل چاي مينودشت صورت گرفته است. هدف اين مطالعه تعيين اثرات زيست فيزيکي، اقتصادي و اجتماعي سناريوهاي مديريت در آبخيز مذکور است. در اين مقاله با استفاده از شاخص هاي ساختار سيماي سرزمين به پيشبيني اثرات اکولوژيک اجراي 32 سناريوهاي مديريتي پرداخته ميشود تا در کنار ساير اثرات اجراي سناريوهاي مديريتي امکان موازنه نتايج مختلف و انتخاب سناريوهاي برتر با رويکرد مديريت جامع آبخيز فراهم گردد. رودخانه چهل چاي يکي از شاخه هاي رودخانه گرگانرود است که در جنوب شرقي شهرستان مينودشت در استان گلستان قرار گرفته است. پنج فعاليت مديريتي شامل تراسبندي، احداث باغ، اگروفارستري، جنگلکاري و احيا جوامع گياهي حاشيه رودخانه در نظر گرفته شد. قواعد مربوط به اجراي هر يک از فعاليت هاي مديريتي بر اساس مشاهدات ميداني و با توجه به توصيه هاي منابع علمي و نظر کارشناسي تعيين شد. شاخصهاي اکولوژيکي مورد استفاده در اين مطالعه عبارتند از: ميانگين وزني اندازه لکه پوشش گياهي، نمايه وزني مساحت پوشش گياهي، مساحت کل هسته، اتصال جنگل و نسبت جوامع گياهي حاشيه رودخانه. اثرات اکولوژيک هر يک از فعاليت هاي مديريتي بر اساس مقادير شاخصها پيشبيني گرديد تا بهترين گزينه مديريتي با بالاترين امتياز انتخاب شود. نتايج نشان ميدهد که با در نظر گرفتن شاخص ميانگين وزني اندازه لکه پوشش گياهي سناريوي 26 (احداث باغ، اگروفارستري و احيا جوامع گياهي حاشيه رودخانه) و سناريوي 11 (احداث باغ و اگروفارستري) به عنوان سناريوي برتر انتخاب شدند. بر اساس شاخص وزني مساحت پوشش گياهي و شاخص نسبت جوامع گياهي حاشيه رودخانه، سناريوي 32 (شامل تلفيقي از اقدامات تراس بندي، احداث باغ، آگروفارستري، جنگل کاري و احيا جوامع گياهي حاشيه رودخانه) سناريوي برتر است. در حالي که سناريوي 1 به عنوان سناريوي برتر از نظر شاخص مساحت کل هسته و شاخص اتصال جنگل تعيين شد. رويکرد مورد استفاده در اين مطالعه امکان پيش بيني نتايج اکولوژيک اقدامات مديريتي را فراهم مي سازد. در تکميل اين تحقيق پيش بيني ساير نتايج اقدامات مديريتي از ابعاد فيزيکي، اقتصادي و اجتماعي امکان نيل به اهداف ارزيابي و مديريت يکپارچه آبخيز را فراهم مينمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی