نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1378 , دوره  5 , شماره  4-3 ; از صفحه 43 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش كمال گرايي اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است