برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  19 , شماره  66 ; از صفحه 1 تا صفحه 7 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران خیابان شریعتی، جنب بیمارستان مفید، دانشکده پرستاری و مامایی، دنشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، گروه بهداشت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فعاليت جسماني منظم مي تواند سلامت جسمي، رواني و اجتماعي افراد را ارتقا دهد. مطالعات نشان داده که 80 درصد از ايراني ها ورزش نمي کنند. بنابراين، با توجه به اهميت انجام ورزش و سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده در انجام رفتار، مطالعه در زمينه عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس يک چهارچوب نظري ضروري است. هدف از اين مطالعه تعيين عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس «تئوري رفتار برنامه ريزي شده» در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي در سال 1387-1386 مي باشد.
مواد و روش ها: روش مطالعه از نوع توصيفي-همبستگي، جامعه پژوهش شامل 444 نفر دانشجوي دختر، روش نمونه گيري از نوع طبقه اي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسش نامه بود که مشتمل بر 6 قسمت 1- متغير هاي خارجي 2-«نگرش به ورزش» 3-«هنجارهاي ذهني در مورد ورزش» 4-« کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش» 5-«تمايل به انجام ورزش» و 6-«انجام ورزش» بود. جهت تعيين اعتبار پرسش نامه از روش شاخص اعتبار محتوا و صوري و جهت تعيين پايايي آن از روش همساني دروني و آزمون مجدد استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 15و روش هاي آماري توصيفي (ميانگين، انحراف معيار و توزيع فراواني) و نيز از آزمون تحليل مسير استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که نگرش به ورزش، کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش با تمايل به ورزش همبستگي مستقيم و مثبت داشت و به علاوه، هنجار ذهني در مورد ورزش، کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش و تمايل به انجام ورزش با انجام ورزش همبستگي مستقيم و مثبت داشت. هم چنين، کنترل رفتار درک شده به طور غير مستقيم از طريق تمايل به انجام ورزش با انجام آن همبستگي داشت اما هنجار ذهني در مورد ورزش با انجام ورزش همبستگي نداشت.
بحث: با ايجاد نگرش مثبت به ورزش و افزايش کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش، مي توان جهت انجام ورزش در جامعه انگيزه ايجاد کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، م.، و خاوری، ز.، و یغمایی، ف.، و علوی مجد، ح. (1388). بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 19(66), 1-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=215692Vancouver : کپی

حسینی میمنت، خاوری زهره، یغمایی فریده، علوی مجد حمید. بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1388 [cited 2021June17];19(66):1-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=215692IEEE : کپی

حسینی، م.، خاوری، ز.، یغمایی، ف.، علوی مجد، ح.، 1388. بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 19(66), pp.1-7. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=215692. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 246 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی