برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 117 تا صفحه 131 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شاخص جديد وضعيت ديناميکي جو در بارش هاي سنگين سواحل جنوبي خزر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه ملایر، ایران
 
چکیده: 

شاخص وضعيت ديناميکي جو که ميزان انحراف از غير ايستا بودن، خشکي و ويسکوزيته جو را بيان مي کند، مي تواند به عنوان يک تئوري نوين، محل و زمان حضورسامانه هاي پرفشار و کم فشار و ميزان شدت آن را تعيين کند. اين تحقيق به بررسي رابطه بين بارش هاي سنگين سواحل جنوبي خزر و شاخص DSIمي پردازد. شاخص DSI در ترازهاي مختلف هم دماي پتانسيل و در زمان رخداد بارش هاي فوق سنگين و سنگين با منشا همرفت و غير همرفت با استفاده از داده هاي يک ساعته دما، ارتفاع ژئوپتانسيل و سرعت باد( استخراج شده ازپايگاه داده اروپايي (ار40) و با محاسبه پارامترهاي چگالي هوا، تاوايي پتانسيل، دماي پتانسيل و ضريب تابع جريان برنولي به دست آمد. ميانگين روزانه اين شاخص در ترازهاي مختلف محاسبه و براي هر گروه بارشي، ضريب همبستگي اسپيرمن با ميانگين بارش منطقه اي در سواحل جنوبي خزر به دست آمد. نتايج نشان داد که براي همه گروه هاي بارشي سنگين و فوق سنگين در تراز 280 تا 310 درجه کلوين، شمال درياچه خزر داراي مقادير مثبت (سامانه پرفشار و فرونشيني هوا) و جنوب درياي خزر داراي مقادير منفي (سامانه کم فشار و صعود هوا) است. در گروه بارشي فوق سنگين با منشا همرفت، تنها در ناحيه کوچکي از شمال شرقي درياچه خزر، مقادير مثبت قوي اين شاخص و در نتيجه فرونشيني هوا ديده مي شود و در بخش وسيع باقي مانده صعود هوا روي مي دهد. اين شاخص در هر دو گروه بارش هاي همرفت و غير همرفت در گروه بارشي سنگين کوچک تر از فوق سنگين است تنها وسعت مناطق صعود و نزول هوا متفاوت است. با وجود هماهنگي خوب نقشه هاي DSI و نقشه هاي همديد جوي در شناسايي نواحي صعود و نزول هوا، ضرايب همبستگي بين بارش و مقادير مطلق DSI در اروپا قوي تري از اين رابطه در سواحل جنوبي خزر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی