برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 15 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رويش قطري گونه بلوط دارمازو در توده کمتر دست خورده و بهره برداري شده در جنگل هاي زاگرس شمالي (سردشت)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه گیلان، صومعه صرا، ایران
 
چکیده: 

در اين بررسي رويش قطري گونه بلوط مازودار در توده کمتر دست خورده و بهره برداري شده واقع در بخشي از جنگل هاي سردشت (روستاي شيوه ميران) به روش ماير مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. آماربرداري با قطعات نمونه مستطيلي 30×40 متر به روش تصادفي - منظم در شبکه آماربرداري 40×50 متر انتخاب شد و تعداد 60 قطعه نمونه برداشت شد. در هر قطعه نمونه قطر برابر سينه و ارتفاع درختان برداشت. درختان نمونه براي براي رويش قطري به شيوه نمونه برداري چارک با نقطه مركزي انتخاب شدند و به کمک مته سال سنج در هر توده 61 نمونه رويش قطري برداشت شد. از آزمون هاي آماري کولموگروف اسميرونوف (بررسي نرمال بودن داده ها)، کاي اسکور (نرمال بودن فراواني درختان در طبقات قطري) من ويتني (مقايسه رويش قطري در دو توده) و تجزيه واريانس (مقايسه رويش قطري در طبقات قطري) استفاده شد. آناليز داده ها به کمک نرم افزارSPSS 16  صورت گرفت. متوسط رويش ساليانه قطر با پوست و بدون پوست در توده کمتر دست خورده به ترتيب 3.47 و 2.92 ميلي متر و متوسط تعداد پايه در هکتار به ترتيب 246 و 162 پايه محاسبه شد. نتايج آزمون تجزيه واريانس نشان داد که متوسط رويش ساليانه قطري درختان در طبقات قطري داراي اختلاف معني دار مي باشد. نتايج آزمون کولموگروف اسميرنوف نشان داد که داه هاي رويش قطري سالانه نرمال نمي باشند بنابراين از ازمون من ويتني استفاده شد. آزمون من ويتني نشان داد که بين متوسط رويش ساليانه قطري درختان در دو توده اختلاف معني داري وجود دارد. نتايج نشان داد که بين ميانگين رويش ساليانه قطر و ميانگين تعداد در طبقات قطري بين دو توده کمتر دست خورده و بهره برداري شده اختلاف معني داري دارد؛ به نحوي که تمام اين موارد در توده کمتر دست خورده داراي بيشتر از توده بهره برداري شده مي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی