نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  3 , شماره  9 ; از صفحه 41 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

ادراک عدالت اجتماعي بر حسب ميزان دسترسي شهروندان به خدمات شهري (موردشناسي: شهر کرمان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
برنامه ريزي خدمات شهري بدون توجه به عدالت اجتماعي به معناي برابري همه جامعه و تخصيص عادلانه خدمات براي همگان، موفق نخواهد بود در واقع بي عدالتي نابرابري اي است که به سود همگان نباشد. در اين پژوهش از نظروسترن و همکاران که معتقدند جايگاه مفهومي و تحقيقي عدالت اجتماعي بر دو حوزه عدالت توزيعي و عدالت رويه اي متمرکز است، استفاده شده است. اين پژوهش از نوع توصيفي - تبييني است که به صورت پيمايشي صورت گرفته است. هدف اين پژوهش بررسي رابطه ميزان دسترسي شهروندان به خدمات شهري با ادراک از عدالت اجتماعي مي باشد. جامعه آماري، همه ساکنان بالاي 18 سال شهر کرمان مي باشند که از بين آنها 384 نفر به عنوان نمونه آماري بر اساس نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. نتايج تحقيق نشان مي دهد از ميان متغيرهاي پيشينه اي، تحصيلات با عدالت اجتماعي رابطه معکوس ولي معناداري (r= -0.13 و sig= 0.02) دارد. ولي بين جنسيت و سن با ابعاد عدالت اجتماعي رابطه معناداري وجود ندارد. و از بين خدمات شهري، دسترسي به خدمات رفاهي و تفريحي با عدالت توزيعي بيشترين رابطه را دارد. (0.54) اين متغير همچنين در بين خدمات شهري بيشترين رابطه را با عدالت توزيعي دارد. (0.52) در مجموع نتايج تحليل رگرسيون نشان داد ميزان دسترسي به خدمات شهري، 35 درصد تغييرات متغير ادراک عدالت اجتماعي را تبيين مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گروسی، س.، و شمس الدینی مطلق، م. (1392). ادراک عدالت اجتماعی بر حسب میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری (موردشناسی: شهر کرمان). مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری), 3(9), 41-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214901Vancouver : کپی

گروسی سعیده، شمس الدینی مطلق محمدحسن. ادراک عدالت اجتماعی بر حسب میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری (موردشناسی: شهر کرمان). مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری). 1392 [cited 2022August09];3(9):41-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214901IEEE : کپی

گروسی، س.، شمس الدینی مطلق، م.، 1392. ادراک عدالت اجتماعی بر حسب میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری (موردشناسی: شهر کرمان). مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری), [online] 3(9), pp.41-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214901. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 566 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی