برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل جامعه شناختي رابطه نگرش به دوچرخه و ميزان استفاده از آن در سفرهاي كوتاه درون شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج
 
چکیده: 

گسترش استفاده از اتومبيل، باعث شده است مسائل اجتماعي متعددي در شهرها، بويژه شهرهاي بزرگ، به وجود آيد. يك رويكرد اساسي در مقابله با اين مسائل اجتماعي، گسترش استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهري است كه در بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا استقبال شده، اما در ايران هنوز توسعه نيافته است. عدم گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه متاثر از عوامل متعددي است. نگرش به دوچرخه نيز مي تواند نقش مهمي در ميزان استفاده از دوچرخه داشته باشد، اما اين رابطه كمتر بررسي قرار شده است. بر اين اساس، پژوهش حاضر به دنبال آن است كه ميزان استفاده از دوچرخه را در سفرهاي كوتاه درون شهري بررسي و ارتباط آن را با نگرش به دوچرخه آزمون نمايد. روش انجام پژوهش، پيمايشي است. جامعه آماري، مردان 64-15 ساله شهر اصفهان هستند كه 400 نفر به عنوان نمونه، تعيين و با استفاده از نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته است كه اعتبار آن به روش تحليل عاملي و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهند، ميزان استفاده از دوچرخه در بين مردان پايين است، اما يافته هاي تحليلي بيانگر اين هستند كه هر چه نگرش به دوچرخه مثبت تر مي شود ميزان استفاده از آن افزايش مي يابد. بر اين اساس، با توجه به يافته هاي تحقيق، با تقويت نگرش شناختي و احساسي شهروندان به دوچرخه مي توان فرهنگ استفاده از دوچرخه را در حمل و نقل كوتاه درون شهري گسترش بخشيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

احمدی، س.، و حیدری، ع.، و میرفردی، ا.، و مردانی، ز. (1392). تحلیل جامعه شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 24(1 (پیاپی 49)), 123-136. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214688Vancouver : کپی

احمدی سیروس، حیدری علی، میرفردی اصغر، مردانی زهرا. تحلیل جامعه شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1392 [cited 2021April10];24(1 (پیاپی 49)):123-136. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214688IEEE : کپی

احمدی، س.، حیدری، ع.، میرفردی، ا.، مردانی، ز.، 1392. تحلیل جامعه شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 24(1 (پیاپی 49)), pp.123-136. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214688>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 204 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی