نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين رابطه بين شيوه هاي اعمال قدرت مربيان و تعهد ورزشي جودوکاران باشگاه هاي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر تعيين ارتباط بين شيوه هاي اعمال قدرت مربيان و تعهد ورزشي جودوکاران باشگاه هاي تهران بود. جامعه آماري پژوهش همه جودوکاران باشگاه هاي تهران (547 نفر) بودند که بر اساس جدول مورگان، 225 نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند. در جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي قدرت مربيان وايت سيد (2000) و تعهد ورزشي اسکانلان و همکاران (1993) استفاده شد که روايي آن ها مورد تاييد متخصصان قرار گرفت و پايايي آن ها، به ترتيب a=0.899 و a=0.840 محاسبه شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي ضريب همبستگي اسپيرمن،t  يک نمونه اي، رتبه بندي فريدمن و رگرسيون خطي چند متغيره انجام گرفت. نتايج نشان داد، قدرت مبتني بر تخصص در اولويت اول مربيان قرار دارد. قدرت هاي مرجعيت، قانوني، پاداش و زور نيز در اولويت هاي بعدي بودند. همچنين بين همه انواع قدرت مربيان و تعهد ورزشي جودوکاران رابطه مثبت و معني داري وجود دارد (p<0.05). نتايج تحليل رگرسيوني نيز نشان داد که فقط قدرت تخصص مربيان پيش بين معني داري براي تعهد ورزشي جودوکاران مي باشد (p<0.05). همچنين، اولويت بندي ابعاد تعهد ورزشي در جودوکاران نشان داد بعد فرصت هاي مشارکت در اولويت اول و ابعاد تعهد، لذت ورزشي، سرمايه فردي، جايگزين هاي مشارکت و محدوديت هاي اجتماعي نيز در اولويت هاي بعدي هستند. به طور خلاصه مي توان گفت با توجه به اينکه قدرت تخصص بيشترين و قدرت زور و اجبار کمترين همبستگي را با تعهد ورزشي جودوکاران داشت بنابراين، در تبيين تعهد جودوکاران، احتمالا مربيان متخصص با اعمال رفتارهاي مناسب مي توانند تعهد ورزشکاران را افزايش دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیرتاش، ع.، و اسمعیلی، م.، و محمدی، ف. (1392). تعیین رابطه بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه های تهران. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, 2(3 (پیاپی 7)), 23-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214607Vancouver : کپی

امیرتاش عبدالرضا، اسمعیلی محمدرضا، محمدی فاطمه. تعیین رابطه بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه های تهران. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. 1392 [cited 2022May29];2(3 (پیاپی 7)):23-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214607IEEE : کپی

امیرتاش، ع.، اسمعیلی، م.، محمدی، ف.، 1392. تعیین رابطه بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه های تهران. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, [online] 2(3 (پیاپی 7)), pp.23-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214607. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی