برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل توزيع فضايي کيفيت زندگي در محله ها شهر چالوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

در طول چند دهه اخير، توسعه بي رويه شهرنشيني، مهاجرت، ازدياد جمعيت و تغيير در شيوه زندگي، دگرگوني بيشتر در ساختار زندگي شهري را فراهم آورد و سبب زوال کارکردهاي بافت سنتي گرديد. در اين ميان کيفيت زندگي به عنوان راهي براي مقابله با اين دگرگوني ها از سوي سياست گذاران و برنامه ريزان در سطوح بين المللي و ملي مطرح گرديد. در پژوهش حاضر به منظور سنجش کيفيت زندگي در محله هاي 14 گانه شهر چالوس، از روش هاي توصيفي - تحليلي، و تحليل رگرسيون و همبستگي پيرسون استفاده شده است. با توجه به جمعيت 45625 نفري شهر در سال 1385، بر اساس جدول مورگان و کرجسي، نمونه اي با حجم 380 نفر تعيين و به همين تعداد پرسشنامه هايي تهيه و در بين محله هاي شهر توزيع شد. ضريب آلفايي کرونباخ 0.803 نشان دهنده روايي بالاي پرسشنامه بوده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد شهروندان نسبت به شاخص ها تا حدودي راضي اند و کيفيت زندگي در شهر چالوس متوسط و نسبتا زياد است. محله 10 با بيشترين ميزان رضايت مندي، و کيفيت زندگي بالا، مطلوب ترين محله و در مقابل محله 14 با کمترين ميزان رضايت مندي و کيفيت زندگي پايين، نامطلوب ترين محله مشخص شد. در اکثر محله ها، دو شاخص ارتباطي - حمل و نقل و دسترسي - خدماتي بيشترين نارضايتي و شاخص همبستگي اجتماعي بيشترين رضايت مندي شهروندان را به خود اختصاص داده اند. ضريب رگرسيون (b)، نشان داد که بيشترين تاثير علي بر کيفيت زندگي در شهر چالوس مربوط به شاخص محيطي با ضريب تاثير 0.127 است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی