برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  3 , شماره  9 ; از صفحه 71 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اسانس و تغييرات ماده موثره منتول در گياه نعناع فلفلي (.Mentha. piperita L) در سه منطقه مختلف از استان کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

نعناع فلفلي با نام علمي Mentha. piperita از خانواده Lamiaceae از جمله گياهان دارويي و معطري است که در حال حاضر در مناطق مختلف کشور کشت مي شود. تحقيق حاضر به منظور شناسايي و انتخاب منطقه مناسب کاشت و تاثير اقليم بر روي درصد روغن فرار و ماده موثره و ساير ترکيبات در سه منطقه مختلف استان کرمانشاه شامل شهرستان هاي گيلان غرب، صحنه و کرمانشاه صورت گرفت. در زمان مناسب سه نمونه از هر مزرعه به طور تصادفي تهيه شد و از طريق خشک کردن سرشاخه هاي هوايي در سايه و به دور از رطوبت و در مجاورت هوا به طور کامل خشک و سپس پودر تهيه شد. به وسيله دستگاه کلونجر و به روش تقطير با آب از نمونه هاي پودر شده اسانس تهيه شد. اسانس حاصله به منظور تعيين درصد ماده موثره با استفاده از دستگاه کروماتوگرافي و کروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي مورد شناسايي و مقايسه قرار گرفت. ميزان منتول در سه منطقه در دامنه 39.95 - 14.41 و ميزان اسانس در دامنه 3.41 - 2.26 متغير بود که نشان دهنده تاثير اقليم بر روي کميت و کيفيت اسانس موجود در گياه مي باشد. هرچند که ترکيباتي مانند منتول، منتون، پولگن، متيل استات و 1 و 8 سينئول در هر سه منطقه به طور مشترک وجود داشت اما ماده کارواکرول در هيچ کدام از نمونه هاي يادشده مشاهده نشد. در تحقيق حاضر منطقه صحنه با بالاترين درصد اسانس مناسب ترين ناحيه براي کشت اين گياه از نظر کميت اسانس مي باشد اما از لحاظ کيفي منطقه کرمانشاه داراي بالاترين ميزان ماده منتول مي باشد که مهم ترين ماده موثره موجود در اسانس است. از طرفي در منطقه گيلان غرب با کمترين درصد اسانس داراي بيشترين ميزان منتون در اسانس مي باشد که حاکي از گرم تر بودن شرايط اقليمي در مقايسه با ساير نقاط است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 582
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی