برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش سرمايه اجتماعي و سطح بندي آن در طبقات مختلف مناطق 14 گانه شهر اصفهان درسال 91-1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران/ باشگاه نخبگان و پژوهشگران جوان دانشگاه اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، ایران
 
چکیده: 
مفهوم سرمايه اجتماعي، يک مفهوم فرا رشته اي است که طي پانزده سال اخير مورد توجه بسياري از شاخه هاي علوم انساني قرارگرفته است . اين مفهوم به طورکلي برروابط ميان انسان ها تمرکز دارد . ادبيات سرمايه اجتماعي ، تا به حال ، علاوه برطراحي نظري اين مفهوم ، درپي آن بوده که اهميت اين روابط را به لحاظ تجربي نيزبه اثبات رساند.در راستاي مطرح شدن مفهوم سرمايه اجتماعي شيوه هاي برنامه ريزي نيز بارويکرد به مشارکت مردمي و توسعه پايدار با تاکيد بر شاخص هايي همچون سنجش سرمايه اجتماعي، پايداري ، انعطاف پذيري و مشارکتي بودن شکل گرفته که در آن هر منطقه در اعمال سياست هاي اقتصادي همراه با در نظر گرفتن مزيت نسبي داراي آزادي عمل زيادي گرديد. يکي از ديدگاه هاي توسعه که در قالب مفاهيم مطرح شده شکل گرفته است « توسعه همه جانبه شهري» مي باشد. بنا براين ، سه شاخص مدنظر پانتام (اعتماد ، مشارکت و شبکه ها) در رابطه با سنجش سرمايه اجتماعي بر اساس 12 مولفه آن در سه طبقه برخوردار ، نيمه برخوردار و محروم از بعد پايگاه اقتصادي و اجتماعي ،در اين مقاله مورد استفاده و سنجش قرار مي گيرد.روش اجراي پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بوده و نمونه 400 نفر از شهروندان مرد و زن شهر اصفهان در 14 منطقه شهرداري که بين 20 تا 64 سال بوده اند را تشکيل مي دهد و نوع نمونه گيري استفاده شده خوشه اي چند مرحله ايي بوده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد بين مولفه اي همکاري، ارزش هاي زندگي ، وساطت اجتماعي، حمايت اجتماعي، مشارکت اجتماعي و انسجام اجتماعي بين سه طبقه برخوردار، نيمه برخوردارو محروم تفاوت معنادار وجود دارد و مابقي مولفه ها فاقد تفاوت معنادار مي باشد.ميزان همکاري ، ارزش هاي زندگي، وساطت اجتماعي، حمايت اجتماعي و مشارکت اجتماعي در طبقات محروم کمتر از نيمه برخوردار و برخوردار بوده است ولي ميزان انسجام اجتماعي در طبقات محروم بيشتر از نيمه برخوردار و برخوردار بوده است.بين متغيير هاي پيش بيني کننده مولفه هاي سرمايه اجتماعي، بهترين پيش بيني کننده ها، پايگاه اجتماعي (تحصيلات فرد، تحصيلات پدر، تحصيلات مادر) و پايگاه اقتصادي (درآمد خانواده) بوده است.رابطه بين پايگاه اجتماعي و سرمايه اجتماعي معکوس و رابطه بين پايگاه اقتصادي با مولفه هاي سرمايه اجتماعي مستقيم مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسمی، و.، و فائقی، س.، و امیر، آ. (1392). سنجش سرمایه اجتماعی و سطح بندی آن در طبقات مختلف مناطق 14 گانه شهر اصفهان درسال 91-1390. مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 5(3 (مسلسل 19)), 7-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214269Vancouver : کپی

قاسمی وحید، فائقی سحر، امیر آرمین. سنجش سرمایه اجتماعی و سطح بندی آن در طبقات مختلف مناطق 14 گانه شهر اصفهان درسال 91-1390. مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 1392 [cited 2021December06];5(3 (مسلسل 19)):7-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214269IEEE : کپی

قاسمی، و.، فائقی، س.، امیر، آ.، 1392. سنجش سرمایه اجتماعی و سطح بندی آن در طبقات مختلف مناطق 14 گانه شهر اصفهان درسال 91-1390. مطالعات توسعه اجتماعی ایران, [online] 5(3 (مسلسل 19)), pp.7-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214269. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 324 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی