برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 71 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر باکتري هاي محرک رشد، محلول پاشي اسيدهاي آمينه و سيليسيک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در شرايط تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، البرز، ایران
 
چکیده: 
خشکي يکي از تنشهاي غير زيستي که باعث کاهش ميزان آب و زمين هاي قابل استفاده براي کشاورزي مي شود. به منظور بررسي اثر باکتري هاي محرک رشد، محلول پاشي اسيد هاي آمينه و سيليسيک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در شرايط تنش خشکي آزمايشي به صورت کرتهاي يک بار خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرار به اجرا درآمد که در آن آبياري به عنوان عامل اصلي در دو سطح (a1: آبياري مطلوبو a2: قطع آبياري از مرحله گلدهي به بعد) و تيماردوم آزمايشي به عنوان عامل فرعي در پنج سطح (b1: شاهد، b2: بذر مال باکتري، b3: بذر مال باکتري + محلول پاشي سيليسيک اسيد، b4: بذر مال باکتري + محلول پاشي اسيدهاي آمينه و b5: بذر مال باکتري + محلول پاشي سيليسيک اسيد + اسيد هاي آمينه طي آزمايشي در نظر گرفته شد. نتايج حاصله نشان داد اعمال تنش خشکي صفات اندازه گيري شده را به صورت معني داري کاهش داد، اما تلقيحبذر با باکتري هاي محرک رشد و محلول پاشي سيليسيک اسيد و اسيد هاي آمينه هم در شرايط آبياري مطلوب و هم در شرايط تنش خشکي صفات وزن هزار دانه، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه را افزايش داد، به شکلي که تلقيح بذر با باکتري هاي محرک رشد و مصرف توام اسيد سيليسيک و اسيدهاي آمينه عملکرد دانه را نسبت به تيمار شاهد در شرايط آبياري مطلوب و تنش خشکي به ترتيب به ميزان 27.76 درصد و 44.64 درصد افزايش داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حبیبی، د. (1390). بررسی اثر باکتری های محرک رشد, محلول پاشی اسیدهای آمینه و سیلیسیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), 3(1), 71-87. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214181Vancouver : کپی

حبیبی داوود. بررسی اثر باکتری های محرک رشد, محلول پاشی اسیدهای آمینه و سیلیسیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی). 1390 [cited 2022January23];3(1):71-87. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214181IEEE : کپی

حبیبی، د.، 1390. بررسی اثر باکتری های محرک رشد, محلول پاشی اسیدهای آمینه و سیلیسیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), [online] 3(1), pp.71-87. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214181. 

 
بازدید یکساله 208 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی