برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 231 تا صفحه 244 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد ده ژنوتيپ سورگوم دانه اي در استان البرز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
منظور بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد در ژنوتيپ هاي مختلف سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor L.)، آزمايشي در سال 1387 در مزرعه موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر واقع در کرج (استان البرز) به اجرا درآمد.در اين آزمايش 10 ژنوتيپ سورگوم دانه اي به نام هاي KGS5، KGS11، KGS12، KGS15، KGS23، KGS24، KGS25، KGS31،ICSV274  و UT378B در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد بررسي عبارت بودند از: عملکرد دانه، بيوماس، شاخص برداشت، اجزاي اوليه عملکرد شامل: تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه و اجزاي ثانويه عملکرد شامل: تعداد خوشه چه در خوشه، تعداد دانه در خوشه چه و وزن خوشه. نتايج نشان داد که بالاترين عملکرد دانه (9895.8 کيلوگرم در هکتار) و بيشترين عملکرد بيولوژيک (51023 کيلوگرم در هکتار) به ترتيب متعلق به ژنوتيپ هاي KGS5 و KGS23 بود و کم ترين آنها معادل (6348.2 کيلوگرم در هکتار) و (35659 کيلوگرم در هکتار) به ترتيب توسط ژنوتيپ هاي KGS31 و KGS11 توليد شد، به طوري که بين ژنوتيپ هاي مختلف از نظر اين دو صفت تفاوت معني داري وجود داشت. شاخص برداشت نيز بين ژنوتيپ هاي مختلف تفاوت معني داري داشت، به طوري که ژنوتيپ KGS5 بالاترين (24.54 درصد) و ژنوتيپ KGS31 پايين ترين (16.9 درصد) شاخص برداشت را به خود اختصاص دادند. تفاوت معني داري بين ژنوتيپ هاي مختلف از نظر اجزاي عملکرد مشاهده گرديد. بالاترين مقادير تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه به ترتيب در ژنوتيپ هاي UT378B و ICSV274 مشاهده شدند. کمترين مقدار اين دو صفت نيز به ترتيب به ژنوتيپ هاي KGS24 و KGS12 تعلق داشت. در آزمايش حاضر مشخص گرديد که ژنوتيپ هاي برتر از نظر عملکرد دانه، لزوما از نظر اجزاي عملکرد برتر نبودند و برتري شاخص برداشت در اين ژنوتيپ هاي به خوبي توانست تفاوت ها را توجيه نمايد. بر اين اساس تاثيرگذارترين صفت در راستاي دست يابي به عملکرد بالاي دانه در سورگوم، شاخص برداشت بالا مي باشد و با افزايش اين صفت همچنان امکان افزايش عملکرد در سورگوم دانه اي وجود دارد. در بين مواد آزمايشي مورد بررسي در اين تحقيق ژنوتيپ KGS5 با توجه به داشتن بالاترين رکورد عملکرد دانه و شاخص برداشت همچنين قرار گرفتن در گروه تيماري برتر از نظر تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه به عنوان ژنوتيپ برتر و ايده آل انتخاب شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقاعلیخانی، م.، و اعتمادی، ف.، و فومن اجیرلو، ع. (1390). ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ده ژنوتیپ سورگوم دانه ای در استان البرز. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), 3(3), 231-244. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214153Vancouver : کپی

آقاعلیخانی مجید، اعتمادی فاطمه، فومن اجیرلو عزیز. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ده ژنوتیپ سورگوم دانه ای در استان البرز. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی). 1390 [cited 2021December07];3(3):231-244. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214153IEEE : کپی

آقاعلیخانی، م.، اعتمادی، ف.، فومن اجیرلو، ع.، 1390. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ده ژنوتیپ سورگوم دانه ای در استان البرز. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), [online] 3(3), pp.231-244. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214153. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی