برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 217 تا صفحه 229 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تلفيق کود آلي و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در سيستم نوين مديريت کشت برنج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تلفيق کود آلي و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در سيستم نوين مديريت کشت برنج، آزمايشي در سال زراعي 1389 در مرکز ترويج و توسعه تکنولوژي هراز انجام گرفت. آزمايش مزرعه اي بصورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 8 تيمار و 3 تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي مشتمل بر تلفيق دو نوع کود آلي با نيتروژن تقسيطي بودند.کودهاي آلي مورد استفاده کمپوست آزولا و کود ارگانيک BIOL555 بودند که هر يک با چهار صورت مصرف کود نيتروژن تلفيق شدند: 1- عدم مصرف کود نيتروژن 2- 50% کود نيتروژن به صورت پايه 3- 50% کود نيتروژن که 25% آن به صورت پايه و 25% آن هنگام تشکيل خوشه اوليه مصرف شد 4- 100% کود نيتروژن که 50% آن به صورت پايه، 25% آن هنگام پنجه زني و 25% آن نيز هنگام تشکيل خوشه اوليه استعمال گرديد. عمليات داشت در همه تيمارها منطبق با سيستم کشت SRI بطور يکنواخت انجام شد. در اين تحقيق ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد پنجه و خوشه در کپه، تعداد دانه پر و پوک در خوشه، وزن هزار دانه، درصد باروري، عملکرد، زيست توده و شاخص برداشت اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد که تفاوت بين تيمارها از نظر عملکرد دانه معني دار نبود. با اين حال بيشترين عملکرد دانه با ميانگين 4.491 تن در هکتار مربوط به تيمار T8 (کود ارگانيک BIOL555 و 100% کود نيتروژن با 3 تقسيط) و کمترين عملکرد نيز با ميانگين 3.678 تن درهکتار مربوط به تيمار T1 (کمپوست آزولا و بدون مصرف کود نيتروژن) بود که نشان دهنده تاثير مثبت مصرف کود نيتروژن در توليد برنج مي باشد. در تمام تيمارها، کود ارگانيک BIOL555 در مقايسه با کمپوست آزولا در کليه صفات اندازه گيري شده برتري داشت. با توجه به نتايج بدست آمده مي توان گفت استفاده از کود آلي در اراضي شاليزاري نقش مهمي در کاهش مصرف کود نيتروژن داشت. به منظوراستفاده بهينه از منابع کودهاي شيميايي در کشت برنج، 50% نيتروژن توصيه شده در تلفيق با کود آلي توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 183
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی