نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نگرش دبيران و کارشناسان نسبت به عملکرد مديران داراي مدرک مديريت و برنامه ريزي آموزشي و ساير رشته ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه جامعه شناسی، مرودشت، ایران
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش، بررسي نگرش دبيران و کارشناسان آموزش متوسطه نسبت به عملکرد دانش آموختگان رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي و دانش آموختگان ساير رشته هاي تحصيلي شاغل در پست مديريت دبيرستان هاي شهر شيراز بوده است. روش پژوهش مورد استفاده، توصيفي - پيمايشي و علي - مقايسه اي بوده، جامعه آماري اين پژوهش، تمامي مديران دبيرستان هاي دولتي شيراز و دبيران مربوطه و هم چنين کارشناسي آموزش متوسطه نواحي چهارگانه شيراز بوده است، که با استفاده از روش تصادفي طبقه اي 75 مدير و با استفاده از روش تصادفي ساده 375 دبير انتخاب شده اند. تعداد کارشناسان آموزش متوسطه نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شيراز 15 نفر بودند، که به خاطر افزايش اعتبار يافته ها، از همه آن ها مصاحبه بعمل آمده است. و از سه ابزار پرسشنامه محقق ساخته ويژه دبيران، مرکب از 55 پرسش بسته پاسخ طيف ليکرت، مصاحبه نيمه سازمان يافته با کارشناسان آموزش متوسطه و اسناد و مدارک پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي از شاخص هاي فراواني، درصد ميانگين، انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمون هاي تحليل واريانس چند متغيري، تحليل واريانس عاملي، رگرسيون چند متغيري استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد که اگر چه تفاوت هايي بين عملکرد مديران دانش آموخته رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي و مديران دانش آموخته ساير رشته هاي تحصيلي در مهارت هاي رهبري، انساني، آموزشي، اداري - مالي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آن ها وجود دارد، اما اين تفاوت ها در سطح پنج صدم (P£0.05) معنادار نمي باشد. نتايج حاصل از بررسي پرسش هاي مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي مديران نيز نشان داد که از ميان متغيرهاي جنسيت، سابقه خدمت و سابقه مديريت، تنها متغير جنسيت بر عملکرد مديران در زمينه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آن ها تاثير معناداري داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سهامی، س.، و قیصری، م.، و عباسی، ز. (1391). بررسی نگرش دبیران و کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر رشته ها. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 3(4 (پیاپی 12)), 79-91. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=213945Vancouver : کپی

سهامی سوسن، قیصری مهدی، عباسی زهرا. بررسی نگرش دبیران و کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر رشته ها. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1391 [cited 2022June28];3(4 (پیاپی 12)):79-91. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=213945IEEE : کپی

سهامی، س.، قیصری، م.، عباسی، ز.، 1391. بررسی نگرش دبیران و کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر رشته ها. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 3(4 (پیاپی 12)), pp.79-91. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=213945. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی