4 SID.ir | اثر دانه خرفه بر سطوح ماتريکس متالوپروتئيناز 2 و 9 و مهار کننده بافتي ماتريکس متالوپروتئيناز 1 در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر دانه خرفه بر سطوح ماتريکس متالوپروتئيناز 2 و 9 و مهار کننده بافتي ماتريکس متالوپروتئيناز 1 در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
 
چکیده: 

هدف: بيماري ديابت نقش زيادي در پيشرفت ضايعات بافتي دارد که با تاثيرگذاري بر عوامل ماتريکس بين سلولي مي تواند منجر به تغيير ساختار، عملکرد و در نهايت نارسايي بافت مربوطه شود. مصرف گياهان دارويي مي تواند در کاهش نارسايي بافت موثر باشد. بنابراين هدف از مطالعه حاضر تاثير يک دوره مصرف مکمل خرفه بر سطوح ماتريکس متالوپروتئيناز 2 و 9 و مهار کننده بافتي ماتريکس متالوپروتئيناز 1 در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 است.
مواد و روش ها: در يک مطالعه نيمه تجربي 15 زن مبتلا به ديابت نوع 2 با ميانگين سني 50 سال در دو گروه شاهد و تجربي قرار گرفتند. مکمل خرفه به صورت 7.5 گرم در روز (2.5 گرم همراه با وعده غذايي نهار و 5 گرم به همراه وعده غذايي شام) به مدت 8 هفته مصرف شد. خون گيري قبل و بعد از 8 هفته مصرف مکمل به دنبال 48 ساعت عدم مصرف خرفه و 12 ساعت ناشتايي انجام شد. براي تجزيه و تحليل يافته ها از مدل آماري
t استفاده شد. سطح معني داري Pدر نظر گرفته شد.
نتايج: پس از 8 هفته ميزان ماتريکس متالوپروتئيناز 2 و 9 در گروه تجربي کاهش معني دار يافت (
P<0.05). وليکن بين دو گروه ها تفاوت معني داري مشاهده نشد. ميزان مهار کننده بافتي ماتريکس متالوپروتئيناز 1 در گروه تجربي افزايش معني داري يافت، همچنين بين گروه تجربي و شاهد تفاوت معني دار مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد مصرف دانه خرفه نتوانست به خوبي موجب بهبودي سطوح ماتريکس متالوپروتئينازها در افراد ديابتي شود. از اين رو براي نتيجه گيري دقيق تر نياز به تحقيقات بيشتري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی