برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 175 تا صفحه 189 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تنش کم آبياري و شيوه هاي مختلف آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، البرز، ایران
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد دو هيبريد ذرت SC704 و SC700 تحت شرايط تنش خشکي و سه روش آبياري، آزمايشي به صورت فاکتوريل اسپيلت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه آزمايشي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج (با موقعيت عرض جغرافيايي 35 درجه و 45 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 51 درجه و 56 دقيقه شرقي با ارتفاع 1313 متر از سطح دريا) در سال 1389 انجام شد. در اين آزمايش اعمال تيمار تنش خشکي در سه سطح به صورت آبياري پس از 40 درصد، 60 درصد و 75 درصد تخليه رطوبت قابل دسترس خاک و نيز روش آبياري به سه روش آبياري تمام رديف هاي کاشت، آبياري يک در ميان ثابت رديف هاي کاشت و کشت دو رديفه به عنوان فاکتور اصلي و دو هيبريد به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تنش خشکي اثر معني دار بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد داشت، بطوري که با افزايش تنش صفاتي نظير عملکرد دانه، تعداد رديف در بلال، تعداد دانه در رديف بلال، تعداد دانه در هر بلال، وزن هزار دانه، طول دانه ذرت، طول بلال و ... کاهش يافت. ارقام در واکنش به سطوح مختلف تنش واکنش هاي متفاوتي را نشان دادند، به طوري که رقم سينگل کراس 700 با (10033 کيلوگرم در هکتار) بالاترين عملکرد را در سطح تنش 40% تخليه رطوبتي نسبت به سينگل کراس 704 با (8166.7 کيلوگرم در هکتار) نشان داد. همچنين اثرات متقابل تنش در روش هاي آبياري در رقم براي صفاتي نظير عملکرد دانه، طول دانه ذرت، ارتفاع تا اولين بلال از سطح زمين، طول قسمت تلقيح نشده و ... معني دار شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 270
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی