برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 87 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه مديريت زمان و مکان کنترل علف هاي هرز بر عملکرد و برخي صفات زراعي نخود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر مديريت زمان و مکان کنترل علف هاي هرز بر عملکرد و برخي صفات زراعي نخود، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي 1390-1389 در مزرعه آموزشي-تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج به اجرا در آمد. عوامل آزمايشي شامل زمان کنترل علف هاي هرز در هفت سطح (صفر، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روز پس از سبز شدن گياه نخود) و مکان کنترل علف هاي هرز در سه سطح (روي پشته، درون جوي و جوي و پشته با هم) بود. نتايج نشان دادند که اثر زمان کنترل علف هاي هرز بر عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. همچنين اثر مکان کنترل علف هاي هرز نيز بر عملکرد دانه و ارتفاع بوته در سطح احتمال يک درصد و بر عملکرد بيولوژيک در سطح احتمال پنج درصد معني دار بود، ولي اين عامل اثر معني دار بر شاخص برداشت و وزن هزار دانه نداشت. اثر متقابل زمان و مکان کنترل علف هاي هرز بر روي عملکرد دانه، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد معني دار بود، ولي بر روي عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت اثر معني دار نداشت. لازم به ذکر است که بيش ترين ميزان عملکرد دانه در تيمار کنترل علف هاي هرز در جوي و پشته با هم در زمان 30 روز پس از سبز شدن، با ميانگين 946.34 کيلوگرم در هکتار و کم ترين ميزان عملکرد دانه در تيمار کنترل علف هاي هرز در جوي و پشته با هم در زمان 60 روز پس از سبز شدن، با ميانگين 393.14 کيلوگرم در هکتار به دست آمد. لازم به ذکر است که بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق مي توان گفت، به نظر مي رسد بهترين زمان کنترل علف هاي هرز در گياه نخود در زمان 30 روز پس از سبز شدن مي باشد. همچنين به طور کلي مي توان گفت که بين کنترل روي پشته و درون جوي علف هاي هرز، تفاوت معني دار وجود ندارد ولي کنترل جوي و پشته با هم مي تواند تاثير معني دار بر عملکرد و اکثر صفات زراعي گياه نخود داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بختیاری مقدم، م.، و وزان، س.، و اسفینی فراهانی، م.، و عزیزخانی، س.، و رضایی، ک. (1391). مطالعه مدیریت زمان و مکان کنترل علف های هرز بر عملکرد و برخی صفات زراعی نخود. زراعت و اصلاح نباتات ایران, 8(2), 87-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=212541Vancouver : کپی

بختیاری مقدم مجید، وزان سعید، اسفینی فراهانی مجید، عزیزخانی سیامک، رضایی کیارش. مطالعه مدیریت زمان و مکان کنترل علف های هرز بر عملکرد و برخی صفات زراعی نخود. زراعت و اصلاح نباتات ایران. 1391 [cited 2021December04];8(2):87-96. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=212541IEEE : کپی

بختیاری مقدم، م.، وزان، س.، اسفینی فراهانی، م.، عزیزخانی، س.، رضایی، ک.، 1391. مطالعه مدیریت زمان و مکان کنترل علف های هرز بر عملکرد و برخی صفات زراعی نخود. زراعت و اصلاح نباتات ایران, [online] 8(2), pp.87-96. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=212541. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی