برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 69 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مقادير و روش هاي مختلف کاربرد اسيد ساليسيليک بر عملکرد و اجزاء عملکرد زيره سبز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران جوان، کرج، البرز، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر اسيد ساليسيليک (SA) بر عملکرد و اجزاء عملکرد گياه زيره، اين پژوهش در سال زراعي 1390 - 1389 در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي کرج به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار انجام شد. دو روش کاربرد SA (محلول پاشي بر بخش هوايي از طريق آب آبياري) به عنوان عامل اصلي و 3 غلظت اسيد ساليسيليک (SA) (صفر، 0.1، 0.7 و 1.5 ميلي مولار) به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازه گيري عبارت بودند از تعداد دانه در چتر، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه، و وزن هزار دانه. پس از مرحله رسيدگي بذرها تمامي صفات مورد اندازه گيري قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تيمار محلول پاشي اسيد ساليسيليک نسبت به تيمار اسيد ساليسيليک از طريق آب آبياري داراي اثر بهتري مي باشد. صفاتي از قبيل تعداد دانه در چتر و تعداد دانه در بوته در گياهان با اسيد ساليسيليک محلول پاشي شده در سطح احتمال P<0.01 و وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال P<0.05 تفاوت معني داري نداشتند. ولي تعداد چتر در بوته تفاوت معني داري در روش هاي مختلف تيمار دهي اسيد ساليسيليک نداشتند. همچنين صفاتي نظير تعداد دانه در چتر و تعداد دانه در بوته در گياهاني که با اسيد ساليسيليک محلول پاشي شده بودند در سطح احتمال P<0.05 (غلظت 0.7 ميلي مولار SA) افزايش يافتند. لازم به ذکر است بيشترين ميزان عملکرد دانه در تيمار محلول پاشي اسيد ساليسيليک با غلظت 0.7 ميلي مولار اسيد ساليسيليک (kg/ha 63.1480) و کمترين ميزان عملکرد دانه در تيمار SA همراه با آب آبياري با غلظت صفر ميلي مولار اسيد ساليسيليک (شاهد) (kg/ha 16.1100) به دست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی