برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 123 تا صفحه 131 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تنش شوري بر جوانه زني و شاخص هاي آن در چهار رقم گياه آفتابگردان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه اصلاح نباتات، کرج، ایران
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير سطوح مختلف شوري بر روي صفات مرتبط با جوانه زني چهار رقم آفتابگردان آزمايشي بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در چهار تکرار در آزمايشگاه بيوتکنولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج به اجرا درآمد. فاکتور اول ارقام آفتابگردان در چهار سطح شامل هايسان، مگاسان، اروفلور و آذرگل. فاکتور دوم سطوح مختلف شوري در پنج سطح شامل صفر (آب مقطر)، 0.3-0.5، 1- و 1.5- مگا پاسکال بودند. در تجزيه واريانس اثر رقم در اکثر صفات مورد مطالعه معني دار بود. اثر شوري بر وزن خشک و تر ساقه چه و وزن خشک گياهچه، وزن خشک و تر ريشه چه، وزن تر گياهچه، درصد و سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه، نسبت طول ريشه چه به ساقه چه و بنيه بذر معني دار بود. هم چنين اثر متقابل رقم و شوري بر صفاتي از جمله وزن خشک ساقه چه و وزن خشک و تر ريشه چه در سطح احتمال پنج درصد و بر وزن تر ساقه چه و گياهچه، طول ريشه چه و ساقه چه، نسبت طول ريشه چه به ساقه چه و بنيه بذر در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. تمامي صفات مورد بررسي شامل درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، طول گياهچه، وزن تر ريشه چه، وزن تر ساقه چه، وزن تر گياهچه، وزن خشک ريشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک گياهچه و بنيه بذر با افزايش شوري در تمام ارقام کاهش يافت. نتايج مقايسه ميانگين ها نشان داد که بيشترين مقادير وزن خشک ساقه چه و گياه چه، وزن تر ساقه چه، ريشه چه و گياه چه و طول ريشه چه مربوط به رقم هايسان بود. صفاتي مانند درصد و سرعت جوانه زني و نسبت طول ريشه چه به ساقه چه در رقم اروفلور بالاتر از ساير ارقام مشاهده شد. هم چنين رقم آذرگل بيشترين مقدار وزن خشک ريشه چه، طول ريشه چه و بنيه بذر را داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 269
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی