اشرشياکلي O157:H7(Q2)شيگاتوکسين 2(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  12 , شماره  48 ; از صفحه 62 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ضد ميکروبي اسانس آويشن شيرازي بر منحني رشد و توليد شيگا توکسين 2 باکتري اشرشيا کلي O157: H7

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، کد پستی: 14199-63111
 
چکیده: 

مقدمه: بررسي اثرات ضدميکروبي گياه آويشن شيرازي که از گياهان دارويي در طب سنتي ايراني بوده بر باکتري هاي بيماريزاي مواد غذايي مانند اشرشياکلي O157:H7 که مسوول شيوع بيماري هاي غذا زاد و عامل ايجاد هموراژيک کوليت و سندرم هموليتيک اورميک (HUS) مي باشد ضروري به نظر مي رسد.
هدف: بررسي اثر اسانس آويشن شيرازي بر رشد و توليد شيگا توکسين 2 اشرشياکلي
O157:H7 مي باشد.
روش بررسي: حداقل غلظت بازدارنده رشد
(MIC) و حداقل غلظت باکتري کشي (MBC) اسانس آويشن شيرازي براي اشرشياکلي O157:H7 به روش براث ماکرودايلوشن، تاثير غلظت هاي تحت بازدارنده اسانس، بر منحني رشد باکتري طي 24 ساعت توسط دستگاه اسپکتروفوتومتري و توليد شيگاتوکسين 2 با استفاده از کيت تعيين شد.
نتايج: در اين مطالعه ميزان
MIC و MBC اسانس آويشن شيرازي براي باکتري مورد مطالعه به ترتيب 0.04 و 0.06 درصد به دست آمد. مقادير OD600 طي 24 ساعت مجاورت باکتري با غلظت MIC و غلظت هاي تحت بازدارنده اسانس در دو دما نشان دهنده تاثير معني دار (P<0.05) آن غلظت ها بر رشد باکتري E.coli O157:H7 بوده و مجاورت باکتري با غلظت هاي مختلف اسانس در دما 35 درجه سانتي گراد باعث کاهش توليد شيگاتوکسين 2 شده و افزايش غلظت اسانس تا 0.02 درصد (معادل 50 درصد MIC) در اين دما اثر بازدارندگي بر توليد شيگاتوکسين 2 در اين سويه باکتريايي مي گذارد.
نتيجه گيري: مي توان از اين اسانس در غلظت بازدارنده رشد جهت جلوگيري از رشد
E.coli O157:H7 و در غلظت هاي تحت بازدارنده جهت جلوگيري از توليد شيگا توکسين آن در صنايع غذايي استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی