نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر آماده سازي سطح يک نوع کامپوزيت غيرمستقيم، به وسيله دو نوع ليزر Nd:YAG و Er:YAG و اسيد اچ، بر استحکام باند ريز برشي سمان رزيني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترمیمی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: به منظور افزايش استحکام باند سمان هاي رزيني به کامپوزيت هاي غيرمستقيم، تلاش هايي از قبيل ايجاد خشونت سطحي با سندبلاست، اسيد و سايلن و ليزر انجام گرفته است که در مورد نتايج آنها توافق نظر وجود ندارد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر ليزر Er:YAG و Nd:YAG و اسيد اچ بر استحکام باند ريز برشي سمان رزيني و کامپوزيت غيرمستقيم است.روش بررسي: پس از ساخت 30 عدد بلوک کامپوزيتيGradia-Indirect (GC-Japan) ، سه گروه 10 تايي A (Er:YAG)،  B((Nd:YAG و C (کنترل، بدون مداخله ليزر) در نظر گرفته شد. بر روي نيمي از نمونه ها در هر گروه اسيد فسفريک 40% اعمال شد. سپس روي هر بلوک کامپوزيتي، 4 ستون سمان رزيني Panavia F2 ساخته شد و ميزان استحکام باند ريزبرشي به وسيله دستگاه MTD-500 با سرعت يک ميلي متر در دقيقه بررسي شد. داده ها با آزمون آماري T-test، Two-way ANOVA / One way و Post Hoc تجزيه و تحليل شدند. نتايج: در گروه هاي ليزر Er:YAG)) (p:0.01) و (p=0.01) Nd:YAG  افزايش استحکام باند در مقايسه با گروه کنترل (p=0.94)، معني دار بود. نوع ليزر به تنهايي (p<0. 001) و اثر همزمان ليزر و اچ (0.001=p) تاثير معني دار داشتند. در مجموع اثر Er:YAG بدون اچ، از همه گروه ها بيشتر بود. نتيجه گيري: هر دو نوع ليزر Er:YAG و Nd:YAG منجر به افزايش استحکام باند سمان رزيني به کامپوزيت غيرمستقيم شدند. اچ کردن، به تنهايي تاثير معني داري نداشت، در حالي که بعد از کاربرد ليزر Nd:YAG موجب افزايش استحکام باند شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دانش کاظمی، ع.، و داوری، ع.، و ششمانی، م.، و بهنیافر، ب. (1393). بررسی اثر آماده سازی سطح یک نوع کامپوزیت غیرمستقیم, به وسیله دو نوع لیزر Nd:YAG و Er:YAG و اسید اچ, بر استحکام باند ریز برشی سمان رزینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, 22(1), 940-951. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=211576Vancouver : کپی

دانش کاظمی علیرضا، داوری عبدالرحیم، ششمانی مهسان، بهنیافر بهناز. بررسی اثر آماده سازی سطح یک نوع کامپوزیت غیرمستقیم, به وسیله دو نوع لیزر Nd:YAG و Er:YAG و اسید اچ, بر استحکام باند ریز برشی سمان رزینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 1393 [cited 2022August09];22(1):940-951. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=211576IEEE : کپی

دانش کاظمی، ع.، داوری، ع.، ششمانی، م.، بهنیافر، ب.، 1393. بررسی اثر آماده سازی سطح یک نوع کامپوزیت غیرمستقیم, به وسیله دو نوع لیزر Nd:YAG و Er:YAG و اسید اچ, بر استحکام باند ریز برشی سمان رزینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, [online] 22(1), pp.940-951. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=211576. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی