برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 15 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين استفاده از اراضي با بار رسوبي به منظور ارزيابي دقت مدل EuroSEM در بخشي از زيرحوضه آب خيز کارون شمالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاک شناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 
چکیده: 

براي تعيين رواناب و فرسايش براي انجام کارهاي حفاظتي، به يک مدل ديناميکي نياز مي باشد. هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي مدل  EuroSEMبراي اندازه گيري ميزان رواناب، فرسايش و رسوب در بخشي از زير حوضه آب خيز کارون شمالي در شرايط متفاوت پوشش گياهي مي باشد. مدل مورد استفاده در اين پژوهش، يک مدل تک رخ داد فراگير بوده و بر اساس فرآيند فرسايش و رسوب شبيه سازي شده است. براي ارزيابي توانايي مدل جمع آوري داده هاي واقعي دبي رواناب و رسوب از سرريز مستطيلي شکل آهني که در انتهاي خروجي زيرحوضه مورد مطالعه نصب گرديده بود، استفاده شد. براي شبيه سازي مدل پارامترسنجي، واسنجي و اعتبارسنجي انجام شد و با استفاده از شاخص هاي ضريب تبيين و کارايي مدل مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج واسنجي (رخ دادهاي 5 و 25 آذر) نشان داد که بهترين واسنجي هيدروگراف ها با کاهش حرکت مويينگي خالص موثر و افزايش رطوبت قبل از بارندگي و بهترين واسنجي نمودار رسوب ها با افزايش چسبندگي ذرات خاک، ضريب زبري مانينگ شيار و بين شيار و کاهش فرسايش پذيري خاک صورت گرفت. نتايج اعتبارسنجي (رخ دادهاي 16 اسفند، 8 فروردين و 1 ارديبهشت) مدل نشان داد که مدل EuroSEM، ميزان کل رواناب و شدت اوج رواناب را به خوبي شبيه سازي مي کند. شاخص هاي ارزيابي نشان مي دهند که برآورد رواناب و رسوب مدل به نسبت خوب مي باشد که شاخص هاي مختلف نتايج متفاوتي ارايه مي نمايند. هيدروگراف ها و نمودار رسوب هاي شبيه سازي مدل نسبت به آن چه مشاهده شده، از شدت بارندگي بيشتر پيروي مي کنند. مقدار کل رواناب بين 1.22-6.37 ميلي متر در 1 هکتار و مقدار کل رسوب خروجي بين 2.32-18 تن در هکتار در رخدادهاي مورد مطالعه مشاهده گرديد. نتايج شبيه سازي مدل نشان داد که در هر سناريو با افزايش پوشش گياهي در هر واحد از 5 آذر به 8 فروردين فرسايش خاک کاهش يافت. فرسايش شياري در طول دوره زماني رشد از 0.16-0.54 تن در هکتار افزايش و برعکس فرسايش بين شياري از 3.45-4.28 کاهش يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خلیل مقدم، ب.، و قربانی، ب.، و قربانی دشتکی، ش. (1392). بررسی رابطه بین استفاده از اراضی با بار رسوبی به منظور ارزیابی دقت مدل EuroSEM در بخشی از زیرحوضه آب خیز کارون شمالی. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, 3(1), 15-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=211340Vancouver : کپی

خلیل مقدم بیژن، قربانی بهزاد، قربانی دشتکی شجاع. بررسی رابطه بین استفاده از اراضی با بار رسوبی به منظور ارزیابی دقت مدل EuroSEM در بخشی از زیرحوضه آب خیز کارون شمالی. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار. 1392 [cited 2021June21];3(1):15-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=211340IEEE : کپی

خلیل مقدم، ب.، قربانی، ب.، قربانی دشتکی، ش.، 1392. بررسی رابطه بین استفاده از اراضی با بار رسوبی به منظور ارزیابی دقت مدل EuroSEM در بخشی از زیرحوضه آب خیز کارون شمالی. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, [online] 3(1), pp.15-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=211340. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی