برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي برخي خواص فيزيکي و مکانيکي فندق و مغز آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، قزوین، ایران
 
چکیده: 

در اين تحقيق، برخي از خواص فيزيكي ميوه و مغز فندق رقم گرد محلي استان قزوين به صورت تابعي از رطوبت در محدوده 5% تا 20% بر پايه تر اندازه گيري و ارزيابي گرديد. خواص فيزيکي ميوه و مغز فندق شامل ويژگي هاي ابعادي (طول، عرض و ضخامت)، وزن و خواص هندسي (قطر متوسط هندسي، حجم، مساحت سطح رويه و سطح مقطع) با افزايش رطوبت، افزايش يافت. افزايش رطوبت، موجب كاهش کرويت ميوه و مغز فندق گرديد. مقادير متوسط طول، عرض (پهنا) و ضخامت (ارتفاع)، قطر متوسط هندسي، وزن، حجم، مساحت سطح رويه، مساحت سطح مقطع و كرويت ميوه فندق در رطوبت 5% بر پايه تر به ترتيب عبارت بودند از، 16.92، 17.51، 15.33، 16.55 ميلي متر، 1.95 گرم، 2.40 cm3، 8.63 cm3، 2.16 cm2 و 93.52%، همچنين مقادير متناظر براي مغز فندق به صورت 13.55، 13.59، 11.89، 13.00 ميلي متر، 0.92 گرم، 1.16 cm2، 5.02 cm2، 1.26 cm2 و 92.85% بود. درصد نسبت پوست ميوه فندق به وزن کل 52.81% ارزيابي گرديد. آزمايش ها براي پوست فندق در دو سطح رطوبت 5% و 10% بر پايه تر، و براي مغز در سطح رطوبت 5% بر پايه تر و در سه جهت بارگذاري شامل امتداد محور X (امتداد محوري ميوه)، محورهاي عمود بر آن Y (در امتداد کوچک ترين بعد ميوه) و Z (امتداد محل اتصال پوست) انجام گرفت. نتايج، نشان داد كه رطوبت و جهت بارگذاري، نيروي شكست و تغييرشكل ويژه تا گسيختگي ميوه فندق را به طور معني داري (P<0.01) تحت تأثير قرار مي دهد. با افزايش رطوبت، نيروي شكست ميوه، كاهش يافت در حالي كه تغيير شكل ويژه شكست افزايش پيدا کرد. بيش ترين نيروي شكست ميوه و مغز فندق به ترتيب در جهت بارگذاري در امتداد محور  xها و z ها بود. متوسط نيروي شكست ميوه فندق در سه جهت بارگذاري به طور قابل ملاحظه اي بيش تر از مقدار آن براي مغز فندق بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

کرمانی، ع. (1391). ارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن. نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی), 4(2 (پیاپی 12)), 69-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210958Vancouver : کپی

کرمانی علی ماشااله. ارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن. نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی). 1391 [cited 2021April16];4(2 (پیاپی 12)):69-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210958IEEE : کپی

کرمانی، ع.، 1391. ارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن. نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی), [online] 4(2 (پیاپی 12)), pp.69-78. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210958>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 189 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی