برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

جداسازي و پاتوتيپينگ ويروس هاي نيوکاسل با استفاده از روش هاي RT- PCR وMDT در جوجه هاي گوشتي مرغداري هاي استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، میدان صنایع، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، گروه ویروس شناسی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بيماري نيوکاسل يکي از بيماري هاي ويروسي حاد و مسري در ماکيان مي باشد که همواره خسارات اقتصادي جبران ناپذيري را بر صنعت طيور وارد کرده است. با توجه به تلفات ايجاد شده توسط اين ويروس، تشخيص بيماري و نيز اطلاع کافي از سويه هاي در حال گردش ويروسي امري حياتي به نظر مي رسد. هدف از اين پژوهش، جداسازي و پاتوتايپينگ ويروس نيوکاسل در مرغداري هاي گوشتي استان فارس با استفاده از روش هاي و RT-PCR  و MDT بود.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر 300 نمونه سواب کلواک و بافت ناي از 30 واحد مرغداري با آمار تلفات بالا و درگير با بيماري هاي تنفسي در استان فارس جمع آوري گرديد. نمونه ها به تخم مرغ هاي جنين دار 11-9 روزه تلقيح و پس از 72 ساعت مايع آلانتوئيک با استفاده از آزمون هماگلوتيناسيون،
RT-PCR و MDT از نظر وجود ويروس نيوکاسل و نيز تايپ بندي سويه ها مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: از مجموع نمونه هاي مورد بررسي با روش مولکولي، 10 نمونه با تکثير قطعه 535 جفت بازي آلوده به ويروس نيوکاسل شناخته شدند. سپس با روش
MDT سويه هاي ولوژنيک، مزوژنيک و لنتوژنيک به ترتيب در 6، 3 و 1 نمونه شناسايي گرديد.
نتيجه گيري: به دليل جداسازي ويروس هاي ولوژنيک و مزوژنيک از مرغداري ها،ضرورت پايش مستمر سويه هاي واکسن وارزيابي ايمني زايي آنها وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 114
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی