برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  4 , شماره  10 ; از صفحه 43 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نابرابري جنسيتي بر ميزان مشارکت اجتماعي زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تاثير نابرابري جنسيتي بر ميزان مشارکت اجتماعي زنان، انجام شد. روش مورد استفاده اين پژوهش پس رويدادي و تکنيک مورد استفاده، پيمايش بود و جامعه آماري شامل دانشجويان دختر شاغل به تحصيل رشته هاي گوناگون دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار در سال تحصيلي 91-92 بود. ابزار پژوهشي پرسشنامه اي محقق ساخته بود که پس از اعتباريابي و پايايي سنجي، با روش نمونه گيري تصادفي بر روي 205 نفر از دانشجويان يادشده اجرا شد. يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه ها بيانگر آن بود که سطح احساس نابرابري جنسيتي دانشجويان مورد مطالعه از وضعيت بالايي برخوردار است و در بين ابعاد مختلف نابرابري جنسيتي «نابرابري حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي»، بيشترين ميزان احساس نابرابري، مربوط به متغير نابرابري حقوقي است. ضمنا مطالعه صورت گرفته نشان داد که سطح مشارکت رسمي و غيررسمي دانشجويان از وضعيت پاييني برخوردار است. بر اساس ساير يافته ها، بين ابعاد حقوقي، اجتماعي و اقتصادي متغير نابرابري جنسيتي و متغير مشارکت اجتماعي رابطه معناداري مشاهده نشد. در مورد بعد سياسي نابرابري جنسيتي، يافته ها وجود رابطه معنادار و معکوس را با مشارکت اجتماعي نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 681
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی