برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 45 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره الکلي گياه سداب Ruta graveolens بر اندام هاي توليدمثلي موش نر نژاد NMRI

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 
چکیده: 

اساس درماني گياهان ارتباط نزديکي با فرهنگ انسان دارد. گياه سداب، گياهي است که در گذشته به علت خواص دارويي مختلف از جمله ازدياد قاعدگي و سقط جنيني، رماتيسم و نقرس کاربرد فراواني داشته است. لذا در اين مطالعه به طور تجربي اثر عصاره الکلي گياه سداب (Ruta ggraveolens L.=RG) بر اندام هاي توليدمثلي، جنس نر مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه از موش هاي کوچک آزمايشگاهي نر بالغ نژاد
NMRI استفاده شده است. حيوانات به 5 گروه تقسيم شدند. گروه کنترل که هيچ عصاره اي را دريافت نکردند. گروه شاهد که روغن زيتون را به عنوان حلال عصاره دريافت کردند. سه گروه تجربي که دوز 250، 350، 450 ميلي گرم به ازاي هرکيلوگرم از وزن بدن عصاره را دريافت کردند. عصاره به صورت درون صفاقي و به صورت يک روز در ميان و طي دو هفته در ساعت مشخص انجام شد. يک ماه بعد از آخرين تزريق حيوانات بيهوش شدند. وزن بيضه، اپيديديم، مجراي دفران، حجم بيضه و تعداد اسپرم هاي موجود در انتهاي اپيديديم تعيين شدند. در اين مطالعه به منظور بررسي نتايج آماري از تستANOVA   DUNCAN و استفاده شده است.
يافته ها: مقايسه وزن بيضه، اپيديديم، مجراي دفران، کاهش معني دار (
p<0.05) را بين گروه هاي تجربي 350 و 450 ميلي گرم به ازاي هرکيلوگرم از وزن بدن نسبت به گروه کنترل نشان داد، اما اختلاف معني داري بين گروه شاهد با کنترل وجود نداشت. مقايسه حجم بيضه و تعداد اسپرم هاي موجود در انتهاي اپيديديم، کاهش معني دار (p<0.05) را بين گروه هاي تجربي 250، 350 و 450 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم از وزن بدن نسبت به گروه کنترل نشان داده است، اما اختلاف معني دار بين گروه شاهد با کنترل وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که عصاره الکلي RG مي تواند روي فعاليت سيستم توليدمثلي نر، اثر کاهشي داشته باشد و بنابراين مي تواند به عنوان گياهي جهت کنترل زاد و ولد استفاده گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

شیروی، ع.، و روزبهانی، ش.، و حبیبی، س. (1388). تاثیر عصاره الکلی گیاه سداب Ruta graveolens بر اندام های تولیدمثلی موش نر نژاد NMRI. زیست شناسی جانوری, 2(2), 45-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210860Vancouver : کپی

شیروی عبدالحسین، روزبهانی شهلا، حبیبی سمانه. تاثیر عصاره الکلی گیاه سداب Ruta graveolens بر اندام های تولیدمثلی موش نر نژاد NMRI. زیست شناسی جانوری. 1388 [cited 2021April21];2(2):45-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210860IEEE : کپی

شیروی، ع.، روزبهانی، ش.، حبیبی، س.، 1388. تاثیر عصاره الکلی گیاه سداب Ruta graveolens بر اندام های تولیدمثلی موش نر نژاد NMRI. زیست شناسی جانوری, [online] 2(2), pp.45-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210860. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی